BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jan Tarłowski

Imię ojca: Feliks
Imię matki: Antonina
Nazwisko rodowe matki: Złotnik
Data urodzenia: 24.06.1907 r.
Miejsce urodzenia: Iłża (pow. Radom, woj. mazowieckie)
Data śmierci: 08.11.1989 r.
Miejsce śmierci: Przechlewo (pow. Człuchów, woj. pomorskie)
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 1941 r. w ZWZ-AK Okręgu Nowogródzkiego – zaprzysiężony przez Aleksandra Augustynowicza, odpowiedzialny za tworzenie struktur ZWZ-AK w Falkowiczach (gm. Bielica, pow. Lida), a w 1942 r. także za magazyn broni; po zwolnieniu z więzienia niemieckiego w październiku 1942 r. ucieka z Lidy. Kwateruje w gajówce we wsi Farny Koniec (gm. Żołudek, woj. nowogródzkie), gdzie mobilizuje oraz szkoli grupę ok. 50 mężczyzn dla III Batalionu 77 Pułku Piechoty AK. Latem 1944 r. wyrusza w kompanii porucznika „Sławka” w kierunku na Grodno.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Śmiały”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lida
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 29.06.1942 aresztowany przez Niemców w Lidzie (w akcji aresztowań przez żandarmerię niemiecką i policję białoruską wielu Polaków z okolic Bielicy i Niecieczy); latem 1944 r. internowany przez Sowietów wraz z innymi żołnierzami AK we wsi Miedniki
Więzienia: 07-10.1942 r. – więzienie niemieckie w Lidzie, zwolnienie; Miedniki (internowanie)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: bez wyroku
Łagry – nazwy, okres pobytu: lato 1944-08.1945 r. – obóz internowania – Kaługa – praca przy wyrębie lasu; jesień 1944 r. – krwawa dyzenteria, następnie malaria. W sierpniu 1945 r. wraz z 6 innymi więźniami ucieka z obozu w Kałudze. Przez Katyń, Mińsk, areszt w Mołodecznie, Lidę, Hornie, Bogdanowce, Wołkowysk, Świsłocz, biuro repatriacyjne w Grodnie, Sokółkę, Białystok dociera do brata zamieszkałego w Lublinie.
Zapamiętani współwięźniowie: współtowarzysze ucieczki z obozu w Kałudze – F. Fermentowicz, E. Szmigiero, Z. Wilkin, dwaj bracia Słowińscy, Bortniak
Data zwolnienia: ucieczka – 08.1945 r.
Zesłanie: nie dotyczy
Data powrotu do Kraju: 1945 r.
Miejsce powrotu: Lublin
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Tarłowski przed II wojną światową był leśniczym w leśnictwie Lubarskie, Osada Zaborce, poczta Nieciecz, pow. Lida, woj. nowogródzkie. Pod koniec sierpnia 1939 r. zostaje zmobilizowany do 5 Pułku Lotniczego w Lidzie, do oddziału ckm. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Po inwazji sowieckiej na Polskę ucieka przed internowaniem na granicy z Litwą. Powraca do wsi Falkowicze (pow. Lida). W czasie okupacji sowieckiej w latach 1939-41 przymuszony przyjmuje posadę starszego brakarza w „Lieso -Uczastkie” leśnictwa Lubary.
Po ucieczce z Kaługi i przybyciu do powojennej Polski, po okresie rekonwalescencji Pan Tarłowski objął leśnictwo w pobliżu miejscowości Krzyż, skąd został służbowo przeniesiony do leśnictwa Przechlewko (gmina Przechlewo, pow. Człuchów, woj. pomorskie), gdzie pracował do emerytury. Aktywny członek (także na emeryturze) Koła łowieckiego Darzbór w Człuchowie. Zmarł w 1989 r. i został pochowany na cmentarzu w Przechlewie. Jego brat Tadeusz, także leśnik, również był represjonowany przez Sowietów. Deportowany z rodziną 10.02.1940 r. powrócił do Kraju po II wojnie światowej.

Skany / fotografie:

1. Jan Tarłowski, zdj. sprzed 1952 r. – źródło : archiwum rodzinne Jagody Augustyniak
2. Leśniczy Jan Tarłowski z upolowanym k/Przechlewka (woj. pomorskie) dzikiem, koniec lat 50-tych XX w. – źródło : archiwum rodzinne Jagody Augustyniak

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto