BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Edward Sapieżko

Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga
Nazwisko rodowe matki: Surowińska
Data urodzenia: 1928-01-09
Miejsce urodzenia: Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 1997 r.
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzki „Nów” AK – 77 Pułk Piechoty AK, 6 batalion – dow. kpt Stanisław Dedelis (ps. „Pal”), 3 kompania – dow. ppor. Jan Pilecki (ps. „Artur”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Edward”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: ukrywał się
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 28.03.1948 r. przez NKWD, z bronią w ręku
Więzienia: Lida, Grodno, Orsza, Moskwa, Kirów
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63-1, 70 i 76 KK BSRR; 25 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: przez 6 lat – Komi ASRR, Inta – P/1 388 – cieśla na budowie; przez 14 lat – Mordowska ASSR, P/0 Jawas, P/1 385 – stolarz – obudowy radio i telewizorów, ostatnie 10 lat jako cieśla; zwolniony z łagru w posiołku Jawas P/1 385/11
Zapamiętani współwięźniowie: Z Wileńskiej Brygady : por. Antoni Rymsza („Maks”), Bronisław Haponik (dow. batalionu 76 pp AK), Tadeusz Hebelt (zastępca dowódcy), Henryk Jarocki
Data zwolnienia: 28-03-1968
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 01.04.1968 r. Lida
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z łagru Pan Sapieżko pozostał na Białorusi, nie miał już szans na repatriację do Polski. Pracował jako cieśla i stolarz. Wspomnienia jego losów zostały opisane przez Wiesława Konopko w nr 1 „Kresowiaka”.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto