BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Mikołaj Tryścień

Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Antonina
Nazwisko rodowe matki: Końko
Data urodzenia: 1920-02-19
Miejsce urodzenia: Horbacze, pow. Baranowicze, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzki AK, Inspektorat Rejonowy Południowy, Obwód AK Baranowicze – drużyna wywiadowczo-dywersyjna – dow. oficer rezerwy Różnowski (ps. „Karaś”). Pod koniec 10.1943 r. gestapo wykryło drużynę – 3 os. w tym dowódcę aresztowano i zamordowano w Kołdyczewie; reszta w tym Pan Tryścień ukryła się.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral, karabinowy CKM; ps. „Janek”, „Wilk”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Baranowicze, ul. Kopernika 22
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 02.12.1944 r. godz. 23.00 przez NKWD, z wagonu na stacji Baranowicze tuż przed odjazdem pociągu repatriacyjnego do Polski, na który zapisał się w listopadzie 1944 r.
Więzienia: 02.12.1944-10.04.1945 – Baranowicze, więzienie kolejowe KGB; po 10.04.1945 r. pod silną eskortą przeprowadzony do więzienia Baranowicze Centralne
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63-1 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD z 15.08.1945 r.; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 20.08.1945-10.09.1946 Orsza; 25.09.1946-20.11.1950 – Czelabiński łagpunkt N-1; 21.11.1950-06.04.1952 – obw. Czelabińsk, łagdier Bakał- mierniczy; 07-29.04.1952 r. etap do Krasnojarskiego Kraju; 1952-24.09.1953 Krasnojarski Kraj, Siewiero-Jenisejski rajon, łagier Sowrudnik – praca na budowie, wyrębie lasu
Zapamiętani współwięźniowie: łagier Czelabińsk : Kazimierz Werbito, Majewski
Data zwolnienia: 24-09-1953
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 13.10.1953 r. do rodzinnej wsi Horbacze, gm. Lachowicze
Posiadane odznaczenia: Medal za udział w wojnie obronnej 1939 r. (1990 r.), Honorowy obywatel Miasta Mławy (1994 r.), Krzyż Partyzancki (2000 r.),
Inne informacje:

Przed wybuchem II wojny światowej Pan Tryścień uzyskał średnie wykształcenie techniczne. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. uczestniczył w obronie Mławy w składzie Armii Modlin, 26 Pułk Ułanów Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Po powrocie z łagru w 1953 r. pozostał na Białorusi. W 1959 r. ukończył studia wyższe i pracował jako inżynier-budowlany. Spisał swoje wspomnienia.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto