BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Wacław Trzeciak

Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Ludwika
Nazwisko rodowe matki: Dobysz
Data urodzenia: 1927-09-02
Miejsce urodzenia: Peliszcze, gm. Kamieniec, pow. Brześć, woj. poleskie
Data śmierci: 2018-05-03
Miejsce śmierci: Peliszcze, obwód brzeski
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Związek Obrońców Wolności (ZOW)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim:
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Peliszcze, pow. Brześć
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 31.07.1948 r. – przez NKWD, z miejsca pracy we wsi Peliszcze
Więzienia: Brześć
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: art. 63-1b; 25 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR, Inta – kopalnia węgla; zwolniony z łagru w rejonie nr 2
Zapamiętani współwięźniowie: Edward Sapieżko (AK)
Data zwolnienia: 15-05-1956
Zesłanie: 7 miesięcy – Komi ASSR, Inta, rejon nr 2
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 15.05.1956 Peliszcze, pow. Brześć
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z zesłania Pan Trzeciak pozostał na Białorusi. Pracował jako kierowca.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto