BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Kazimierz Tumiński

Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Władysława
Nazwisko rodowe matki: Wołk-Łaniewska
Data urodzenia: 1920-09-30
Miejsce urodzenia: Gibulicze, pow. Grodno, woj. białostockie
Data śmierci: 2018-10-15
Miejsce śmierci: Białoruś
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, Obwód Grodno Lewy Niemen – oddział AK – dow. Jan Tumiński (ps. „Ryś”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral, rusznikarz
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Gibulicze, pow. Grodno
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 07.1945 r. z bronią w ręku
Więzienia: Grodno, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: art. 63.1 i 76 KK BSRR; 10 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 09.1945-1956 r. – obw. archangielski, Kotłas – budowa kanału na rzece Suchana; obw. Wołogodzki, Czukotka, Kołyma – praca w kopalniach rudy
Zapamiętani współwięźniowie: Józef Byszyński (Lida), Bołądź, Piotrowska (Raduń)
Data zwolnienia: 1956 r.
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 08-1956 r. Grodno
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

W kampanii wrześniowej 1939 r. walczył jako strzelec w 81 Pułku Strzelców Grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego. Po powrocie z łagru Pan Tumiński pozostał na Białorusi.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto