BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Władysław Uchnalewicz

Imię ojca: Kamil
Imię matki: Albina
Nazwisko rodowe matki: Horbik
Data urodzenia: 1927-08-25
Miejsce urodzenia: Wojdziewicze, pow. Wołkowysk, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1942-1945 r. Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, Obwód Lewy Niemen, Wołkowysk – 81 Pułk Piechoty AK, 10 kompania – dow. mjr Antoni Bańkowski (ps. „Eliasz”), zastępca M.Zając (ps. „Bachniewicz”); pluton „Żak” – H.Ignatowicz, pluton „Młota”, „Boruty”, pluton „Żagiew” – dow. Walter Kawerski (ps. „Żarny”), z-ca Andrzej Giecołd; po rozbiciu oddziału „Żagiew” – oddział „Reduta” – dow. ps. „Cietrzew”, zastępca J. Muszyński (ps. „Sęp”), podchorąży z Gib – K. Czerechowski
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, łącznik i zwiadowca, ps. „Kret”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wołkowysk, pow. Grodno – na kwaterze u p. Kozłowskiej – mamy księdza rozstrzelanego przez Niemców w 1943 r.
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 05.07.1951 r. przez KGB na stacji kolejowej Mosty, pow. Grodno w drodze do Mińska
Więzienia: Mińsk, Grodno, Orsza, Moskwa, Kirów
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za zdradę Ojczyzny; art. 63-1, 76, 24-70, 72 KK BSRR; kara śmierci przez rozstrzelanie zamieniona na 25 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 01.1952-08.1956 r. – Komi ASRR – Workuta – kopalnia nr 1 (przesyłkowa), kopalnia nr 40 – prace fizyczne na powierzchni, prace budowlane, w ostatnim roku podziemny kontroler węgla i zastępca elektromontera
Zapamiętani współwięźniowie: Walerian Makuć (3 PSK Wołkowysk, uczestnik kampanii wrześniowej, 81 pp AK, 10 kompania); Marian Zając (ps. „Bachniewicz”, zca szefa 9 Obw. Wołkowysk), Jerzy Komaryniec, Jarosław Odyński, Jan Prauzdner, Ryszard Snarski, Jan Bielawski; z org. ZOW na Polesiu : Natalia Odyńska (ps. „Jaskółka”, łączniczka, sanitariuszka w plut. por. ps. „Boruta”, 9 Obw. Wołkowysk; przychodziła z łagru-cegielni nr 2 na mogiłę swojego brata Jarka)
Data zwolnienia: 08-08-1956
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 09.1956 r. Wołkowysk
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z łagru Pan Uchnalewicz pozostał na Białorusi. Uzyskał średnie wykształcenie techniczne i pracował w Wołkowysku jako pracownik budowlany.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto