BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Józefa Waliszewska

Imię ojca: Ludwik
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1914-03-19
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Białostocki AK – dow. E. Ziemski-Wachnowski
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowa, łączniczka, ps. „Jaskółka”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Proniewicze, pow. Grodno, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 1951 r. bez broni
Więzienia: Grodno, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: art. 24 i 63a KK BSRR; 25 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Kazachska SRR – różne prace w łagrze
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia:
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 08.1956 r. Proniewicze, pow. Grodno
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z łagru Pani Waliszewska pozostała na Białorusi. Pracowała jako rolnik.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto