BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Antoni Łupinowicz

Imię ojca: Karol
Imię matki: Józefina
Nazwisko rodowe matki: Jacyno
Data urodzenia: 23.02.1901
Miejsce urodzenia: Dokszyce, pow. Dzisna, woj. wileńskie
Data śmierci: 11.04.1970
Miejsce śmierci: Elbląg
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1939-1945 – żołnierz ZWZ – przenoszenie meldunków i korespondencji na Litwę do internowanych żołnierzy polskich; następnie żołnierz AK – Okręg Białostocki AK, Inspektorat VI Grodno, placówka VII Skidel; po 1945 r. żołnierz NSZ
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: starszy sierżant
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: leśniczówka Podlipie, gm. Skidel, woj. grodzieńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: aresztowany przez władze sowieckie
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: skazany na 25 lat łagru
Łagry – nazwy, okres pobytu: Tomsk; Nowa Ziemia
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia:
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 1958 r.
Miejsce powrotu: Augustów, następnie Elbląg
Posiadane odznaczenia: Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej, Odznaka 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, Odznaka Pamiątkowa Frontu Litewsko-Białoruskiego
Inne informacje:

Uczestnik walk na Kresach Wschodnich w latach 1919-1921 na terenie Litwy . Żołnierz 29 Pułk Strzelców Kaniowskich. We wrześniu 1939 r. służył w Grodnie w Okręgowych Magazynach Intendentury, a następnie został wraz z rodziną ewakuowany do Tarnopola. 16.09.1939 r. aresztowany przez wojska sowieckie. Po zwolnieniu powrócił do Grodna. W latach 1939-45 pracował jako leśnik – leśniczówka Podlipie w okolicach Skidla.
Po zwolnieniu z łagru przybył na teren powojennej Polski w 1958 r. Zamieszkał początkowo w Augustowie, a następnie Elblągu. Zmarł w 1970 r. i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Elblągu przy ul. Agrykola – sektor V, rząd 7, grób 12.

Skany / fotografie:

1. st. sierż. Antoni Łupinowicz – żołnierz 29 Pułku Strzelców Kaniowskich
2. Antoni Łupinowicz z kolegami z Pułku
3. Antoni Łupinowicz – zdjęcie z łagru sowieckiego
źródło : archiwum rodzinne Antoniego Łupinowicza

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto