BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Czesław Żołądź

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Jasimowicz
Data urodzenia: 1923-07-15
Miejsce urodzenia: Bielskie, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 1998
Miejsce śmierci: Białoruś
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzki AK
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łącznik
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: wieś Bielskie, pow. Lida
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 03.1949 r. przez KGB
Więzienia: Lida, Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za łączność z AK; art. 73 KK BSRR; wyrok sądu obwodu grodzieńskiego z 09.06.1949 r.; 10 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 06.1949-07.1954 r. Krasnojarski Kraj, rej. Turuchański, posiołek Janowstan – praca przy wyrębie lasu
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 25-08-1954
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 09.1954 r.
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z łagru Pan Żołądź pozostał na Białorusi. Pracował jako elektromonter.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto