BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Henryk Jakimowicz

Imię ojca: Michał
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki: Korycka
Data urodzenia: 1925-07-07
Miejsce urodzenia: Perstuń, pow. Grodno, woj. białostockie
Data śmierci: 1999-08-30
Miejsce śmierci: Wydminy (?), pow. Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 09.1942 r. Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, Obwód III Wołkowysk – dow. Obwodu mjr Jan Stojanowski (ps. „Cygan”), bezpośredni dow. – kpr pchor. Olgierd Zarzycki (ps. „Sęp”) – dowódca patrolu
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, grupa dywersyjna; ps. „Cietrzew”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Perstuń, pow. Grodno, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 07.07.1946 r. przez NKWD z domu w Perstuniu, bez broni
Więzienia: Grodno, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63 i 76 KK BSRR; 10 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1947-1948 r. – obw. kemerowski, łagier Abaguł k/ Nowokuźniecka – prace ciesielskie
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 08-12-1948
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 07-01-1949
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny)
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Jakimowicz przekazał swoje wspomnienia do Archiwum Wschodniego.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto