BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jadwiga Borodziuk

Imię ojca: Marcin
Imię matki: Antonina
Nazwisko rodowe matki: Kaczan
Data urodzenia: 1925-01-25
Miejsce urodzenia: Olekszyce
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: AK Białystok – Wołkowysk – Olekszyce; ppor. Stefan Pabis ps. „Stefan”, st. sierż. Władysław Borodziuk ps. „Miecz”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: plutonowy, ps. „Grażyna”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Olekszyce, gmina Mścibów, pow. Wołkowysk
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 22.08.1945 r. przez NKWD, bez broni, z 2 braćmi (Edwardem i Mieczysławem) i bratową Anną
Więzienia: Wołkowysk (22-26.08.1945 r.), Grodno 27.08-15.12.1945 r.), Orsza (22.12.1945-10.01.1946 r.)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Mołotowsk (obecnie Siewierodwińsk) koło Archangielska (24.01.1946-25.10.1948) – praca na budowach i w zakładzie stolarsko-meblarskim; Ozierłag na trasie Tajszet-Brack w kilku różnych obozach (10.11.1948-02.02.1955 r.) – budowa kolei, wyrąb lasu, roboty porządkowe w łagrze; Krasnojarski Kraj, Charaska Autonomiczna Obłast (10.02-15.11.1945?); zwolniona w łagrze nr 5 Tajszet w Krasnojarskim Kraju.
Zapamiętani współwięźniowie: Aniela Dziewulska-Łoś, Maria Baryn, Irena Husar, Janina Wysoczańska-Klawinsz
Data zwolnienia: 1955-02-02
Zesłanie: 03.02-01.12.1955 r., kopalnia złota, Krasnojarski Kraj, Chakaska Obłast
Data powrotu do Kraju: 1955-12-01
Miejsce powrotu: Nowy Sącz
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po wojnie Pani Jadwiga uzyskała średnie wykształcenie i pracowała jako księgowa.
Spisała swoje wspomnienia. Zostały wydane przez SZŻAK w Gdańsku w 1992 r.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto