BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Albin Jasiukiewicz

Imię ojca: Władysław
Imię matki: Anna
Nazwisko rodowe matki: Wejksznar
Data urodzenia: 1925-04-08
Miejsce urodzenia: Polnica, pow. Grodno, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 01.01.1943-06.1951 r. Okręg Białostocki, Inspektorat Grodno – 1943 r. łącznik, 04.1944 r. uczestnik walk w ramach Akcji „Burza” pod kryptonimem „Zemsta” w walkach na linii Grodno-Kowno-Przewałka-Jeziorki-Plebaniszki; 81 Pułk Piechoty AK, 3 pluton w miejscowości Przewałka – dow. kpt Broński (ps. „Wilczur”), plutony 1-5 – dow. por. Mieczysław Niedziński (ps. „Men”), dow. chorąży Witold Bura (ps. „Marek”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral, łącznik
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Polnica, pow. Grodno
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 06.1951 r. przez NKWD w Nieszpołach pow. Grodno w kryjówce, bez broni
Więzienia: Grodno (śledztwo ul. Howera, więzienie Fara), Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za udział w walkach przeciw NKWD z bronią w ręku po 1945 r.; art. 63, 70 i 76 KK BSRR; 25 lat łagru i 5 lat zsyłki
Łagry – nazwy, okres pobytu: obw. Kemierowski, ob. Alżeras – spław drewna; Omsk – 1 szacht-punkt, naczelnik obozu Chromow – budowa rafinerii – praca jako cieśla i ślusarz
Zapamiętani współwięźniowie: por. Stanisław Sienkiewicz (Grodno), Józef Falejczyk (Horaczki, pow. Grodno), Mieczysław Waszkielewicz (Kamienista?), Mieczysław Przytulski (Wilno), Jan Chrzanowski (Wilno), Stanisław Mickiewicz, Jan Talewicz
Data zwolnienia: 11-1958
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 12-1958
Miejsce powrotu: Szczecinek
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK, Medal Wojska
Inne informacje:

Pan Jasiukiewicz po powrocie z łagrów do Kraju był przetrzymywany przez UB 2 tygodnie w więzieniu w Szczecinku, a po zwolnieniu przez 3 lata był obserwowany przez SB. Pracował jako ślusarz.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto