BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Witalis Jamiołkowski

Imię ojca: Jan
Imię matki: Adela
Nazwisko rodowe matki: Jabłonowska
Data urodzenia: 1924-11-08
Miejsce urodzenia: Perki-Bujenki, pow. Wysokie Mazowieckie, woj. Białystok
Data śmierci: 2005-12-02
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileńsko-Nowogródzki AK – Zgrupowanie _”Kijucie” (?) – dow. Kedywu mjr Kazimierz Radzikowski (ps. „Dąbek”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Jastrząb”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Perki-Bujenki, pow. Wysokie Mazowieckie, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 17.07.1944 r. przez Armię Czerwoną w Wilnie, z bronią w ręku
Więzienia: Wilno, Orsza, Moskwa
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 58-1a i 11; 10 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASRR, Inta – łagier w Incie – praca jako lesogon; Korzym-ugoł – budowa szybu, poparzenie; Inta – szpital, kopalnia nr 1 – elektroślusarz
Zapamiętani współwięźniowie: Czesław Macutkiewicz, P. Timoszko, Jan Włodarczyk, Józef Sadowski, Władysław Kug, Stefan Chadyko, Zbigniew Konopacki, Piotr Pierwienis, Marian Dąbrowski
Data zwolnienia: 1953
Zesłanie: 1953-54 r. Koczmas; 1954-07.56 r. – Inta – praca zimą w elektrowni, latem jako kierowca
Data powrotu do Kraju: 01-08-1956
Miejsce powrotu: Warszawa
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki (1983 r.), Medal Zwycięstwa i Wolności (1980 r.), Odznaka Grunwaldzka (1979 r.)
Inne informacje:

Pan Jamiołkowski był dwukrotnie aresztowany i skazany przez władze sowieckie za działalność konspiracyjną. Pierwszy raz został aresztowany 28.05.1941 r. w Łapach za przekazanie broni dla partyzantów. Był przetrzymywany w więzieniu w Białymstoku i Rostowie nad Donem. Został wówczas skazany na 10 lat i zesłany do 1943 r. do łagru Messer w obwodzie saratowskim.
Wspomnienia Pana Jamiołkowskiego ukazały się na łamach „Kuriera Polskiego” w dniu 15.12.1989 r. Zmarł w 2005 r. i został pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto