BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Karol Bąk

Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Brukel
Data urodzenia: 06/10/1932 (prawidłowa rok 1930)
Miejsce urodzenia: Stara Sól (pow. Sambor, woj. lwowskie)
Data śmierci: 03/07/2020
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: oskarżony przez Sowietów jako powojenny student Instytutu Leśnictwa Politechniki Lwowskiej o działalność niepodległościową
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim:
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lwów
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 13.01.1953 r. przez NKWD we Lwowie
Więzienia: Lwów, Charków, Kijów, Moskwa, Mińsk (w drodze do Polski)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: skazany z art. 54-1a KK USRR wyrokiem Wojskowego Trybunału Wojsk MWD w roku 1953 na karę śmierci, zmienioną następnie na 25 lat ciężkich łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1953-03.1959 r. – łagry – Krasnojarsk, Tajszet, Nowosybirsk; Kazachska SRR – Karaganda, Żezkazgan, Bałchasz, a następnie Pietropawłowsk, Czelabińsk, Zlatoust – zwolniony z tego ostatniego, najcięższego łagru
Zapamiętani współwięźniowie: Witold Wróblewski (Lwów), Jurij Kowalczuk (Stary Sambor)
Data zwolnienia: 03.1959 r.
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 31.03.1959 r.
Miejsce powrotu: Przemyśl (areszt), Czerwieńsk (pow. Zielona Góra)
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Karol Bąk przed II wojną światową uczęszczał do Publicznej Szkoły Powszechnej w Nowej Soli. Syn żołnierza Wojska Polskiego. Wojnę w bardzo trudnych warunkach spędza z mamą i młodszym bratem – Edwardem w Starej Soli (pow. Sambor). Po II wojnie światowej mama decyduje się na pozostanie na Kresach. Karol rozpoczyna w 1951 r. naukę w Instytucie Leśnictwa Politechniki Lwowskiej. Tu studiuje do momentu aresztowania przez NKWD w dniu 13.01.1953 r. (ostatni egzamin zdał 07.01.1953 r.).
Po powrocie z łagru nie mógł powrócić w rodzinne strony. Przewieziony transportem repatriacyjnym z Mińska do Przemyśla był przetrzymywany 20 dni w miejscowym areszcie. Dopiero po tym okresie został wypuszczony i wyjechał do Czerwieńska koło Zielonej Góry, następnie Połczyna-Zdroju, by na 2 lata osiąść we Wrocławiu, gdzie uczył się w Seminarium Duchownym. Ostatecznie wystąpił z seminarium i zamieszkał w Warszawie. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do emerytury pracował w zawodzie w ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach. Rodzinne strony odwiedził na początku lat 90-tych XX w. Mama Maria zmarła w Starej Soli 25.03.1986 r.
Pan Karol Bąk zmarł w Warszawie w lipcu 2020 r. i został pochowany w kaplicy rodzinnej na cmentarzu w Pyrach – kwatera 4, rząd 16.

Skany / fotografie:

1. Karol Bąk – zdjęcie z łagru
2. zaświadczenie o rehabilitacji Karola Bąka wydane przez Ukraińską Prokuraturę Obwodu Lwowskiego, 17.02.1992 r.
3. Karol Bąk – zdjęcie powojenne
źródło : archiwum rodzinne Karola Bąka

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto