BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Adolf Janczys

Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Antonina
Nazwisko rodowe matki: Szyszko
Data urodzenia: 1929-05-03
Miejsce urodzenia: Bastuny, pow. Lida, woj. nowogródzkie (faktyczna data urodzenia rok 1927)
Data śmierci:
Miejsce śmierci: 2002 r., Świdnica (?)
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 05.1942-05.1945 r. Okręg Wileńsko-Nowogródzki AK, Obwód Lida, placówka Werenów – kompania Werenów „Żyźma”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: bez stopnia, łącznik; ps. „Adolek”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Bastuny, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 22.07.1949 r. przez NKWD w Bastunach, bez broni
Więzienia: Raduń, Grodno (więzienie i sąd), Orsza, Moskwa, Gorki, Kirow
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63-1, 70, 72 i 76 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk MWD obwodu Grodno z 29.09.1949 r.; początkowa kara śmierci została zamieniona na 25 lat łagrów; kara zmieniona wyrokiem Sądu Najwyższego ZSRR z 05.08.1955 r. na 10 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR – Inta – łagier nr 388/13 – praca na stanowiskach dołowych w kopalniach węgla
Zapamiętani współwięźniowie: wielu żołnierzy z okręgów Wileńskiego, Nowogródzkiego i Białostockiego AK
Data zwolnienia: 09-1956
Zesłanie: 09.1956-1957 Komi ASSR, Inta – kopalnia węgla
Data powrotu do Kraju: 07-02-1957
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny), Świdnica
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju z zesłania Pan Janczys pracował jako technik górnik i kierowca mechanik. Zmarł w 2002 r.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto