BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Józef Jarmusik

Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Nazwisko rodowe matki: Tarasewicz
Data urodzenia: 1919-07-26
Miejsce urodzenia: Bohatery Polne, pow. Augustów, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 11.1941 r. Okręg Białostocki ZWZ-AK, Inspektorat Grodno, Obwód Grodno Lewy Niemen, placówka Łabno – komendant placówki Romuald Brażuk; odbył szkolenie AK dot. zdobywania broni sprzętu wojskowego
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, łącznik; ps. „Góra”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: majątek państwowy Sesno, pow. Mrągowo, woj. olsztyńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 27.05.1947 r. przez UBP w Ełku w Seśnie i przekazany do Grodna, BSRR władzom NKWD
Więzienia: Ełk, Białystok, Grodno, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63-1 i 34 KK BSRR; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1947-1948 r. Orsza; Karelo-Fiński obw., łagier Wirant Oziero – budowa kolei w zimie, wyrąb lasu; poł. 1948-1954 r. Krasnojarski Kraj, Norylsk – kopalnia węgla, górnik; koniec 1954-12.1955 r. – Irkuck, łagier Czuna – praca w łagrze – ręczne pompowanie wody
Zapamiętani współwięźniowie: Piotr Romanowski, Kazimierz Steckiewicz, Józef Dąbrowski, Jan Kuncewicz (obwód Grodno AK), Stefan Naruszewicz, Jan Dobrzański, Jan Soms (Okręg Wileński AK), Władysław Luc (Okręg Lwowski AK)
Data zwolnienia: 29-12-1955
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 01-09-1957
Miejsce powrotu: Siedliska, pow. Ełk, woj. suwalskie
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju z łagru Pan Jarmusik pracował w rolnictwie. W zasobach Archiwum Wschodniego Fundacji Ośrodka Karta znajduje się 270-min. nagrane jego wspomnienia z 1992 r. – sygn. AW I/287.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto