BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Franciszek Jancewicz

Imię ojca: Antoni
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Korejwo
Data urodzenia: 1924-09-16
Miejsce urodzenia: Dajnowo, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzki AK, I Obwód Szczuczyn AK – przysięga 28.02.1944 r.; 77 Pułk Piechoty AK, 7 batalion ppor. Bojomir Tworzyański (ps. „Ostoja”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: starszy strzelec, ps. „Gomułka”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: w oddziale w pow. Szczuczyn
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 23.05.1945 r. w walce z NKWD koło Iszczołny, aresztowany ranny
Więzienia: Grodno, Lida
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: art. 63-1a KK BSRR; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Orsza; Homel; Mordowska ASSR – Poćma – specłagry nr 2,7,14 – fabryka odzieży, szwacz
Zapamiętani współwięźniowie: łagier nr 14 – Marian Gryszko, Wiktor Szulge
Data zwolnienia: 19-08-1955
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 19-08-1955
Miejsce powrotu: 19.08.1955 r. wieś Dajnowo, pow. Lida
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z łagru Pan Jancewicz powrócił w rodzinne strony i nie repatriował się z Białorusi do Polski. Swoje wspomnienia po latach przesłał do gazety „Głos znad Niemna”.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto