BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Julian Hryniewiecki

Imię ojca: Paweł
Imię matki: Bronisława
Nazwisko rodowe matki: Ochrymowicz
Data urodzenia: 1926-11-10
Miejsce urodzenia: Wojdziewicze Kolonia, pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Data śmierci: 1999-01-06
Miejsce śmierci: Słubice, woj. lubuskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 01.1945 r. Okręg Białostocki AK, Obwód Wołkowysk – przysięga złożona przed komendantem grupy „Reduta” Michałem Kaleszczukiem
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Grusza”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wojdziewicze, pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 23.10.1946 r. przez NKWD w kolonii Ławry nad ranem, bez broni; pomagał tu w młóceniu zboża, bo mąż właścicielki był w więzieniu
Więzienia: Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63-1a KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk MSW Obwodu Grodzieńskiego z 09.01.1947 r.; 10 lat łagrów, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: 02.04.1947-1950 r. – obw. Nowosybirsk – łagry : Jaja – cieśla, Kuziel – wyrąb lasu, Mszałowo – stolarz, Nowy Świat – cieśla; 1950-53 r. – Karaganda, Czurbaj Nura – kamieniołom; 11.07.1953-1955 r. – obw. omski, Dolinskoje Pocztowoje Oddzielenije – murarz
Zapamiętani współwięźniowie: na zesłaniu z Ukraińcami
Data zwolnienia: 05-04-1955
Zesłanie: 05.04.1955-04.1956 r. – obw. Nowosybirsk, rejon Wiengierowo, wieś Orłowo – budowa mieszkań – cieśla
Data powrotu do Kraju: 17-04-1957
Miejsce powrotu: Dunowo, woj. koszalińskie
Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1975 r.)
Inne informacje:

Pan Hryniewiecki był także aresztowany w 1944 r., przetrzymywany w więzieniu w Grodnie przez 2 tygodnie i w styczniu 1945 r. wieziony w transporcie więziennym do Magnitogorska. Uciekł z transportu. Po powrocie do Kraju z zesłania pracował jako stolarz. Mieszkał w Słubicach, gdzie zmarł w 1999 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w tym mieście – sektor 16, rząd 4, grób 9.

Skany / fotografie:

Julian Hryniewiecki – źródło : Internet

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto