BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Wiesław Hrynaszkiewicz

Imię ojca: Stefan
Imię matki: Anna
Nazwisko rodowe matki: Chmielewska
Data urodzenia: 1925-03-12
Miejsce urodzenia: Podłabenie, pow. Grodno, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci: 2001 r. (?), Suwałki (?)
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 02.1942-07.1944 r. Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, Obwód Grodno Lewy Niemen – dow. ps. „Zagłoba”, 8 kompania dow. Haponik (ps. „Głóg”), placówka Łabno – dow. Romuald Brażuk (ps. „Góra”), dow. drużyny – Bronisław Juchniewicz; po wojnie w okresie 08.1945-05.1946 r. działalność w ruchu oporu w Nowym Dworze (Białostockim), gm. Sokółka
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, łącznik; ps. „Węgorz”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Matki Polki 9
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 13.06.1947 r. przez UB Białystok w domu w Gdańsku-Wrzeszczu, bez broni
Więzienia: Gdańsk (Urząd Woj. UB, areszt), Białystok (Urząd Woj. UB, areszt); Grodno (areszt śledczy Sowieckiej Straży Granicznej, areszt MWD, więzienie), Orsza (więzienie etapowe)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK i dwukrotne przejście granicy polsko-sowieckiej i sowiecko-polskiej z bronią; art. 63-1 KK BSRR; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: od 06.12.1947 r. Płn Ural, Niżnyj Tagił – cieśla; Mordowska SSR – Poćma, łagry Temniadskije – cieśla; Kazachska SSR, Karaganda, Kar-łag – cieśla, drążenie szybu kopalni węgla; Kazachska SSR, Kar-łag, łagpunkt Timirtu – cieśla, palacz w stołówce łagru, cieśla na budowie osiedli mieszkaniowych
Zapamiętani współwięźniowie: Niżny Tagił – Wacław Wierzbicki (AK); Temniadskoje łagry : Halina Laskowska (AK Grodno), Zofia Szychławska (ps. „Stokrotka”),
Data zwolnienia: 15-04-1955
Zesłanie: 15.04-28.11.1955 r. Kazachska SSR, obw. Karaganda, Timirtu – fabryka domów mieszkalnych – cieśla
Data powrotu do Kraju:
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia: Odznaka Białostockiego Okręgu AK (legit. nr 445)
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju z zesłania Pan Hrynaszkiewicz pracował jako mistrz murarski, majster budowlany. Zmarł w 2001 r. (?)

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto