BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Wacław Hołownia

Imię ojca: Stefan
Imię matki: Ewa
Nazwisko rodowe matki: Kazuk
Data urodzenia: 1921-07-17
Miejsce urodzenia: Korobczyce, pow. Grodno, woj. białostocki
Data śmierci: 2005-11-02
Miejsce śmierci: Gdańsk
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno – okolice Grodna
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: bez stopnia; ps. „Brzoza”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Korobczyce, pow. Grodno, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 10.08.1949 przez NKWD formacji pogranicznych, w Korobczycach
Więzienia: Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63 i 76 KK BSRR; 25 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR, Workuta – 1950-55 r. – poczta 175/14 kopalnia nr 8 – praca na taśmociągach jako ślusarz; 1955-08.1956 r. rejon Workuta – budowa elektrowni Tec – ślusarz-montarzysta
Zapamiętani współwięźniowie: żołnierze AK : Stefan Miodowski, Stanisław Stachowicz, Adolf Kapustnik, J. Laskowik
Data zwolnienia: 07-1956
Zesłanie: nie, powrót do Grodna
Data powrotu do Kraju: 04.1958 r.
Miejsce powrotu: Gdańsk
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po repatriacji do Kraju Pan Hołownia pracował jako cieśla. Zmarł w 02.11.2005 r. w Gdańsku i jest pochowany na Cmentarzu Centralnym-Srebrzysko w Gdańsku – kwatera TAR II WOJ, rząd 2, grób 221.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto