BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jerzy Gardynik

Imię ojca: Michał
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Wtorkiewicz
Data urodzenia: 1922-06-17
Miejsce urodzenia: Radomsko, woj. łódzkie
Data śmierci: 2007-02-17
Miejsce śmierci: Gliwice
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 10.1939 r. członek konspiracyjnej organizacji harcerskiej P.O.W.W. (Polskiej Organizacji Walki o Wolność) – prekursorki Szarych Szeregów, scalonej we wrześniu 1940 r. z ZWZ; 1940-03.1945 r. Okręg Lwowski ZWZ-AK, Inspektorat Lwów Miasto, Dzielnica Zachodnia – dow. por. Józef Chrypiewicz (ps. „Jaś”), kpt. „Karski”, „Walek”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: w POWW – zastępowy w dzielnicy Kleparów we Lwowie – wywiad, kolportaż, mała dywersja; po ukończeniu Szkoły Podchorążych AK – kpr pchor – zastępca dowódcy plutonu; w Akcji „Burza” – plutonowy pchr – dowódca plutonu w 1 kompanii 26 Pułku Piechoty 5 Dywizji Piechoty AK. Po Akcji „Burza” na przełomie 1944/45 – komendant Rejonu I Dzielnicy Zachód we Lwowie – podporucznik
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lwów, ul. Konduktorska 19
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 15.03.1945 r. przez kolejowe MGB we Lwowie, w miejscu pracy w Centralnym Szpitalu Kolejowym, bez broni
Więzienia: 03-07.1945 r. Lwów (KPZ kolejowe przy ul. Sądowej, więzienie ul. Krasickich); 07-09.1945 r. Lwów (punkt przesyłowy ul. Pełtewna)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: art. 54-1a i 54-11 KK USRR; 10 lat łagrów i 5 lat zesłania w oddalonych rejonach ZSRR
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASRR, Workuta: 1945-48 r. Workutłag – obóz kopalni nr 8 na Rudniku; 1948-50 r. Rieczłag – obóz kopalni nr 7; 1950-54 r. obóz płytkich kopalń Szu-2 w Workucie nr 12,14,16
Zapamiętani współwięźniowie: por. Jerzy Kowalski (ps. „Baba”?, z-ca dow. Kedywu Okręgu Lwów AK), Janusz Guttry (Kedyw, Lwów), kpt Karol Prass (ps. „Andrzej”, komend. Dzielnicy Lwów Płd), kpr pchr Michał Tatarzycki (ps. „Maciek”, Okręg Wileński AK)
Data zwolnienia: 11-1954
Zesłanie: 1955-1956 r. Komi ASSR – Workuta – prace przy noszeniu szyn, pobyt w szpitalu, kursy górniczych kolektorów (pomocnicze prace geologiczne). Od 1956 r. praca w Zarządzie Geologicznym w Workucie w laboratoriach petrografii węgla i geologicznej służbie górniczej
Data powrotu do Kraju: 06-08-1956
Miejsce powrotu: Kraków, Gliwice
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK, Medal Wojska (4-krotnie), Medal za udział w wojnie obronnej 1939 r., Krzyż Partyzancki, Złota Odznaka Zasłużonego dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Inne informacje:

Ojciec Pana Gardynika był zawodowym wojskowym, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. i kampanii wrześniowej 1939 r. Poległ 17.09.1939 r.
Przed II wojną światową Pan Gardynik uzyskał średnie wykształcenie, a wcześniej od 8 roku życia związany był z harcerstwem. Kochał Lwów i Kresy całym sercem. We wrześniu 1939 r. uczestniczył w obronie Lwowa w Ochotniczej Kompanii Harcerskiej.
Po powrocie z zesłania do Kraju pracował jako geolog. Od 1980 r. był nieprzerwanie członkiem NSZZ „Solidarność”, za co musiał przerwać pracę zawodową w okresie stanu wojennego i po nim, prewencyjnie przetrzymywany w areszcie po 48 godzin. Działał aktywnie w szeregach „Solidarności” Śląsko-Dąbrowskiej, w tym pracując w zespole „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego” przy jego kolportażu, przygotowywaniu.
Po 1989 r. poświęcił się działalności na rzecz Polaków, którzy pozostali we Lwowie którzy zostali we Lwowie i na Kresach Południowo-Wschodnich. Był wieloletnim Prezesem Towarzystwa Miłośników Lwowa w Gliwicach. Jego wspomnienia w formie nagrania i maszynopisu znajdują się w zasobach Archiwum Wschodniego Fundacji Ośrodka Karta – sygn. AW I/181. Zmarł 17.02.2007 r. i został pochowany na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej – sektor LC7, rząd 1, grób 9.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto