BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Anna Górczyn z d. Czuzan

Imię ojca: Jan
Imię matki: Aniela
Nazwisko rodowe matki: Woronko
Data urodzenia: 1923-03-16
Miejsce urodzenia: Zapolniki, pow. Krasław
Data śmierci: 2008-08-29
Miejsce śmierci: Brzeg Dolny, pow. Wołów, woj. dolnośląskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: tereny przy dawnej granicy polsko-łotewskiej – Okręg Wileński AK, Obwód Brasław – łotewski Krasław – wspomaganie oddziałów AK rozbitych po Operacji „Ostra Brama”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: brak
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Zapolniki, pow. Krasław
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 12.08.1946 r. przez NKGB w Dyneburgu (Łotwa) w czasie zakupów, bez broni
Więzienia: Dyneburg (Łotwa)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za działalność i współpracę z partyzantką AK i łotewską; art. 58-1a i 58-11 KK RFSRR; wyrok Trybunału Wojennego; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich (zsyłki)
Łagry – nazwy, okres pobytu: obozy etapowe : 1947-1948 – Ryga; 09.1948 r. – Krasnojarsk; 10.1948-07.1955 r. Krasnojarski Kraj, Norylsk – specłagier nr 6 – praca przy budowie domów
Zapamiętani współwięźniowie: Maria Tuliszewska (ps. „Popularna” z 7 batalionu 77 Pułku Piechoty AK „Ostoi” a w 1944 r. „Ponurego”, Okręg Nowogródek AK), Jadwiga Pawlukowska (ps. „Lila”, 8 Oszmiańska Brygada Piechoty AK, Okręg Wileński)
Data zwolnienia: 20-07-1955
Zesłanie: 20.07-12.12.1955 r. Norylsk – tokarz mechaniczny
Data powrotu do Kraju: 30-12-1955
Miejsce powrotu: Brzeg Dolny k/Wrocławia
Posiadane odznaczenia: Odznaka Honorowa Związku Sybiraków
Inne informacje:

Po powrocie z zesłania do Kraju Pani Górczyn pracowała jako laborant-chemik. Zmarła w Brzegu Dolnym 29.08.2008 r. i została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Brzegu – sektor V, rząd 5.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto