BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Henryk Golmont

Imię ojca: Adam
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Worono
Data urodzenia: 1929-01-15
Miejsce urodzenia: Ćwiermy, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 2000
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 05.1943 r. Okręg Nowogródzki AK, Obwód Lida, placówka Gimbuty-Trokiele – dow. Witold Borys (ps. „Groźny”); 77 Pułk Piechoty AK – rejon działania 2 batalionu kpt Jana Borysewicza („Krysi”); Ruch Oporu AK – oddział por. „Laluś”; powrót do domów – zima 1945 r.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, łącznik, zwiadowca; uczestnik m.in. rozpracowywania granizonu Dworzyszcze rozbitego przez UBK w 06.1944 r., akcji dywersyjnych i sabotażowych w pow. Lida; ps. „Brzoza”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Ćwiermy, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 12.1944 r. – NKWD z Lidy znalazła jego broń; pościg 10 km w śniegu, pobicie i aresztowanie
Więzienia: Lida (areszt NKWD, po śledztwie – więzienie przy ul. Syrokomli), 03-04.1945 r. – Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK i nlelegalne posiadanie broni; KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału w Lidzie; 5 lat ITŁ i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich z uwagi na wiek (16 lat)
Łagry – nazwy, okres pobytu: 04.1945-09.1947 r. łagier Witebsk – 35 brygada, 2 kolonia – odgruzowywanie miasta, ciężkie prace ziemne i budowlane; 10.1947-03.1948 r. łagier Mińsk – budowa obozu, Fabryki Traktorów; 03-04.1948 r. Brześć nad Bugiem
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 03.1948
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 14.04.1948
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny)
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Golmont pochodzi z rodziny legionowej. Bracia mamy – Bolesław, Stefan i Bronisław Worono byli żołnierzami Legionów. Bolesław Worono, jego ojciec chrzestny, był zawodowym oficerem, służył w Toruniu i Grudziądzu. Zginął we wrześniu 1939 r. w walce z Niemcami. Stefan Worono aresztowany przez NKWD w Lidzie i wywieziony na Sachalin, powrócił do Lidy dopiero w 1957 r., gdzie zmarł. Bronisława Worono zamordowali w 1943 r. sowieccy partyzanci za współpracę z AK.
Rodzice Pana Golmonta zajmowali się rolnictwem. On uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Paszkach i do wybuchu II wojny światowej ukończył 4 klasy. W czasie okupacji niemieckiej pragnąc uchronić Pana Henryka od wywózki na roboty przymusowe do Niemiec rodzice wraz z ks. z Kościoła Farnego w Lidzie wystawili mu fałszywą metrykę chrztu, odmładzając go o 2 lata. Odtąd rok 1929 zamiast 1927 figurował we wszystkich jego późniejszych dokumentach. W szeregi AK został wprowadzony w maju 1943 r. przez kuzyna Henryka Michałowicza z Gimbut – przysięga uroczysta w jego stodole z udziałem 30 innych ochotników i dowódcy. Po raz pierwszy Pan Golmont został aresztowany przez NKWD w 1944 r. i osadzony w garnizonie Berdówka. Został po 3 tygodniach wypuszczony z uwagi na brak dowodów. Przymusowo skierowany do szkoły FZO w Lidzie, skąd uciekł z innymi młodocianymi żołnierzami AK będąc zmuszanymi do podpisania przyjęcia obyw. białoruskiego.
Po powrocie do Kraju z łagru Pan Golmont uzyskał średnie wykształcenie (1948-1949 r. Szkoła Górnicza w Bytomiu, 1959-62 LO) i pracował jako górnik. W 1951 r. sprowadził do Polski rodziców i 2 siostry. Działacz „Solidarności”. Jeden z organizatorów od stycznia 1989 r. Oddziału Związku Sybiraków w Wałbrzychu.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 577
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto