BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Wilhelmina Giedrys z d. Zagórska

Imię ojca: Wilhelm
Imię matki: Anna
Nazwisko rodowe matki: Sas
Data urodzenia: 1923-06-20
Miejsce urodzenia: Grodno, woj. białostockie
Data śmierci: 2011-06-07
Miejsce śmierci: Warszawa, pochowana w Gliwicach
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1939-09.1944 r. – Okręg Wileński SZP, ZWZ-AK – Garnizon Wilno, następnie komenda terenowa Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego AK – bezpośredni dow. – szef łączności w Sztabie Komendy Wilno AK – Zofia Dąb-Biernacka (ps. „Jagienka”), następnie Barbara Skarga (ps. „Ewa”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowa, łączniczka miejska, następnie terenowa; ps. „Wila”, „Rogatka”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Sosnowa 12
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 09.09.1944 r. przez NKWD w Wilnie, w „kotle” w mieszkaniu Barbary Skargi przy ul. Różanej
Więzienia: 09.1944-07.1945 Wilno (areszt NKWD, ul. Mickiewicza); 07-08.1945 r. Wilno (więzienie Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: przynależność do AK; art. 58-1a i 58-11 KK RFSSR; 10 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1945-46 Litewska SSR, Prowjaniszki; 1946-48 r. Solikamsk, Borowo, Biereźniki; 1948-54 r. Krasnojarski Kraj – Norylsk – do 1953 r. różne prace fizyczne, następnie strajk i po nim praca w administracji obozowej
Zapamiętani współwięźniowie: Aniela Dziewulska (ps. „Krystyna”), Zofia Matusewicz, Barbara Skarga (ps. „Ewa”)
Data zwolnienia: 07-1954
Zesłanie: 07.1954-12.1955 r. – Norylsk – praca w hucie jako pracownik Biura Kontroli Technicznej
Data powrotu do Kraju: 30-12-1955
Miejsce powrotu: Giżycko (punkt repatriacyjny), Warszawa
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK (1983 r., Londyn), Medal Wojska (4-krotnie, Londyn), Krzyż Walecznych (Londyn, zweryfik w 1990 r.), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal „Pro Memoria” (2006 r.)
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju z zesłania Pani Giedrys uzyskała średnie wykształcenie techniczne i pracowała jako starszy asystent projektanta. Aktywna działaczka „Solidarności”. Zmarła 07.06.2011 r. i została pochowana w Gliwicach na Centralnym Cmentarzu Komunalnym – nr grobu : LA6-4-9.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 577
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto