BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Henryka Mirosława Folwarczny z d. Głód

Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina
Nazwisko rodowe matki: Kuebler
Data urodzenia: 1921-01-18
Miejsce urodzenia: Lwów
Data śmierci: 2007 ?
Miejsce śmierci: Gliwice
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 06.1942-07.1944 r. Okręg Lwowski AK – zaprzysiężona w 06.1942 r. przez Tadeusza Sury w obecności Czajkowskiego i Eugenii Muskat (ps. „Żenia”), placówka „Wiosna”, obsługa punktu kontaktowego (u jej rodziców, następnie przy ul. Hoffmana, 3 p.)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: bez stopnia; łączniczka, kolporterka prasy podziemnej („Walka”, „Rzeczpospolita”); ps. „Toja”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lwów, ul. Franciszkańska 2/5
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 13.12.1945 r. przez NKWD z powodu denuncjacji Mieczysława Zielińskiego – znajomego z okresu wywózki do Sichowa pod Lwowem
Więzienia: Lwów (areszt; więzienie ul. Łąckiego), wywieziona ze Lwowa w kwietniu 1946 r. w Wielkanoc
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 54-1a i 11 KK BSRR; wyrok Trybunału Wojskowego przy ul. Długosza we Lwowie 22.02.1946 r.; 15 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Kołyma – obw. magadański – Magadan – praca w teatrze; Ust’Omczug – brygada kulturalna; Wietrennyj – pracownia krawiecka, Chinikandża – szurfy; 25 km – szefowa pralni i łaźni; na trasie sianokosy, wyrąb lasu, szef kuchni; 72 km i 35 km; zwolniona z łagru w Magadanie na 35 km
Zapamiętani współwięźniowie: Józefa Nosowicz (po powrocie Białystok), Jadwiga Szmigera (Puszczykowo), Alina Kopisto (Rzeszów), Z. Paczoszyńska (Bielsko-Biała), Janina Durlik (Radom)
Data zwolnienia: 25-10-1954
Zesłanie: 1 rok – Kołyma, Magadan – akompaniatorka w Pałacu Sportu i Domu Kultury
Data powrotu do Kraju: 05-12-1955
Miejsce powrotu: Bytom, Gliwice
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Przed II wojną światową Pani Folwarczny uzyskała średnie wykształcenie humanistyczne (matura w 06.1939 r. w Liceum Humanistycznym w Zakładzie SS de Notre Dame) i muzyczne (Konserwatorium Lwowskie w klasie fortepianu w zakresie szkoły średniej). W czerwcu 1940 r. została całą rodziną wysiedlona przez Sowietów do wsi Sichów pod Lwowem. Powrócili do Lwowa, do własnej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 2 w 1941 r. na początku okupacji niemieckiej. W lutym 1942 r. zaczęła pracować w Zakładzie prof. Weigla, gdzie produkowano szczepionki przeciwtyfusowe głównie na front. Pracowała w preparatorni, preparując zarażone tyfusem wszy.
Do jej najbliższych współpracowników z okresu konspiracji AK we Lwowie należeli : Tadeusz Sury (aresztowany w 1943 r., więzień Buchenwaldu, Pani Henryka opiekowała się jego staruszką matką), p. Czajkowska (ps. „Lola”, prac. Zakładu dla Głuchoniemych), Eugenia Muskat (ps. „Żenia”), dziewczynka (ps. „Marysia”, aresztowana w 1944 r. była katowana, odbito ją ze szpitala we Lwowie, przeżyła wojnę), Aniela Kozak (ps. „Limba”), Czesława Jacewicz (ps. „Cyprys”), a także polegli potem w 1945 r. w Bieszczadach w walce z UPA żołnierze AK : Zygmunt Cybulski, Jacek Rylski, Dezydery Szymkiewicz.
Po powrocie z zesłania do Kraju pracowała jako nauczycielka muzyki. Jej nagrane wspomnienia z 1995 r. znajdują się w zbiorach Archiwum Wschodniego Fundacji Ośrodka Karta – AW I/522. Zmarła w Gliwicach i została pochowana na Centralnym Cmentarzu Komunalnym – grób : C6A-A-5.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto