BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Adolf Emiliańczyk

Imię ojca: Antoni
Imię matki: Anna
Nazwisko rodowe matki: Bancewicz
Data urodzenia: 1918-12-15
Miejsce urodzenia: Chodziuki, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 2012-04-01
Miejsce śmierci: Bolesławiec
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 01.1943-07.1944 r. Okręg Nowogródzki AK – do jesieni 1943 r. w oddziale ppor. Czesława Zajączkowskiego (ps. „Ragner”), a następnie w 77 Pułku Piechoty AK, 2 batalion kpt. Jana Borysewicza (ps. „Krysia”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral; ps. „Lampart”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Chodziuki, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 15.02.1945 r. przez NKWD we wsi Chodziuki, bez broni
Więzienia: Lida, Grodno, Orsza, Moskwa
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: przynależność do nielegalnej organizacji AK; art. 63 i 76 KK BSRR; 7 lat łagrów i dożywotnia zsyłka
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1947-1952 r. Komi ASSR, Workuta – łagry nr 9,10,11 – górnik dołowy w kopalni
Zapamiętani współwięźniowie: żołnierze i oficerowie 77 Pułku Piechoty AK, żołnierze Okręgu Wileńskiego AK
Data zwolnienia: 15-02-1952
Zesłanie: 15.02.1955-07.1956 r. Komi ASSR, Workuta – wiertacz robót geologiczno-wiertnicznych w kopalni
Data powrotu do Kraju: 23-08-1958
Miejsce powrotu: Bolesławiec
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pan Emiliańczyk pracował jako wiertacz robót geologiczno-wiertnicznych. Zmarł w Bolesławcu 01.04.2012 r. i został pochowany na miejscowym Cmentarzu Komunalnym przy ul. Śluzowej 10 – sektor 41, rząd 14, grób 8.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto