BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Józef Darsicki

Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Wanda
Nazwisko rodowe matki: Szuszkiewicz
Data urodzenia: 1920-05-12
Miejsce urodzenia: Daszki Wielkie, pow. Postawy, woj. wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 03-07.1944 r. Okręg Wileński AK – 4 Wileńska Brygada AK „Narocz” – dow. kpt Longin Wojciechowski (ps. „Ronin”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy; ps. „Pazur”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wielkie Daszki, pow. Postawy, woj. wileńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 08.1944 r. rozbrojony przez Armię Czerwoną w lasach koło Wilna, z bronią w ręku
Więzienia: Stara Wilejka, Orsza (3 tygodnie), Moskwa (2 miesiące)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za zdradę Ojczyzny, przynależność do AK i posiadanie broni; art. 63 i 76 KK; 15 lat katorgi z zsyłką w oddalone tereny ZSRR, konfiskata całego mienia i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich po odbyciu wyroku
Łagry – nazwy, okres pobytu: od 24.12.1944 r. Komi ASSR, Workuta – kopalnia węgla nr 29, łagier nr 10, Ajacz Jaga – kopalnia nr 14 i 27 – praca jako górnik dołowy; zwolniony z łagru nr 10 – kopalnia nr 29
Zapamiętani współwięźniowie: Józef Stankiewicz, Józef Stupakiewicz (ps. „Hart”), Leon Lubochoński, Henryk Makarewicz, Józef Sosnowski, Henryk Gudkowski, Junda
Data zwolnienia: 14-07-1955
Zesłanie: Komi ASSR, Workuta – 1,5 roku zesłania; praca w kopalni jako górnik dołowy
Data powrotu do Kraju: 11-12-1956
Miejsce powrotu: Brzeźno, pow. Świdwin, woj. koszalińskie
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju z zesłania Pan Darsicki pracował jako aparatowy procesów chemicznych.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto