BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Marian Dąbrowski

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irena
Nazwisko rodowe matki: Kirycka
Data urodzenia: 1928-06-28
Miejsce urodzenia: Wójtowce, pow. Grodno, woj. białostockie
Data śmierci: 2013-02-05
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 09.1943-07.1944 r. Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno – batalion Tadeusza Hebelta (?) (ps. „Rudy”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, łącznik
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wójtowce, pow. Grodno, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 11.1948 r. (?) przez NKWD
Więzienia: Grodno, Orsza, Moskwa
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: art. 63-1a KK BSRR; wyrok Wojskowego Trybunału obw. grodzieńskiego z 1948 r.; 25 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1948-1956 r. Komi ASSR – Inta koło Workuty – obóz nr 5 i nr 1 – praca w kopalni węgla nr 2
Zapamiętani współwięźniowie: Witold Kociołowicz, Zbigniew Konopacki, Piotr Hryniewiecki, Stefan Chodejko, Wł. Ludkiewicz, Witold Jamiołkowski, Medward Kozłowski, Antoni Wolny, St. Turowski, Jan Raczkowski, Edward Burzyński, Piotr Bielawski, Edward Barszewicz , Antoni Urbanowicz, Prokop – 3 braci, Wojciechowski, Morgisz, Dzieruniec, Pierwienis, Łapież, Teżyk, St. Harasimowicz
Data zwolnienia: 06-1956
Zesłanie: oczekiwanie na wyjazd do Kraju – 5 miesięcy – praca jako górnik w kopalni węgla
Data powrotu do Kraju: 13-12-1956
Miejsce powrotu: Warszawa
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK, Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal „Pro Memoria” (2006 r.)
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju z łagru Pan Dąbrowski uzyskał wykształcenie techniczne i pracował jako elektromechanik. Aktywny członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK – skarbnik Stowarzyszenia, członek pocztu sztandarowego organizacji. Zmarł w Warszawie w 2013 r. i został pochowany na Cmentarzu Północnym – kwatera W-VIII-1, rząd 1, grób 10.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto