BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Józef Dąbrowski

Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Eugenia
Nazwisko rodowe matki: Jackowska
Data urodzenia: 1926-06-07
Miejsce urodzenia: Adamowicze, pow. Sopoćkinie, woj. białostockie
Data śmierci: 09.1997
Miejsce śmierci: Sopot (?)
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzko-Wileński AK – żołnierz oddziału kpt Jana Piwnika (ps. „Ponury”), przeniesiony do oddziału „Lecha” (?), drużyna „Deronia” (?)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Adamowicze, pow. Sopoćkinie, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 02.1946 r. przez NKWD, w Adamowiczach
Więzienia: Grodno, Mińsk
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63-1a, 70, 72 i 72a KK BSRR; wyrok Trybunału Wojennego w Mińsku; 10 lat łagru, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia; w 1950 r. drugi wyrok 25 lat ITŁ
Łagry – nazwy, okres pobytu: 13.04.1946-06.08.1956 r. Kiutyma – łagier nr 4 – praca w kamieniołomach; Krasnojarski Kraj – Norylsk – łagier nr 4-5-2 łagpunkt – palacz, II wyrok, więzienie – rok izolatki, karna brygada; 1950 r. Kołyma, Magadan – łagier „Dworcowy”, „Zamańczycy”, „Hołodny” – kopalnia złota; Irkuck – łagry Tajszet Lena – szpital, obóz nr 3 – gospodarstwo rolne obozowe, obóz nr 10 koło Bracka (stąd zwolniony)
Zapamiętani współwięźniowie: żołnierze AK : 1) Kołyma : Henryk Meszczyński (?); 2) Norylsk : ps. „Dziedzic”, Zygmunt Czerniawski, Władysław Pogorzelski, Hipolit Suchocki, Witold Makarewicz, Mieczysław Adamowicz
Data zwolnienia: 06-08-1956
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 25-12-1956
Miejsce powrotu: Sopot
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki, Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r., Medal Zwycięstwa i Wolności
Inne informacje:

Pan Dąbrowski uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. jako żołnierz Kompanii Łączności 1 Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego. Po powrocie do Kraju z łagrów sowieckich uzyskał wykształcenie techniczne zawodowe i pracował jako mechanik.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto