BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jan Dobrenko

Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Magdalena
Nazwisko rodowe matki: Korzeniewska
Data urodzenia: 1927-06-24
Miejsce urodzenia: Trachimy, pow. Grodno, woj. białostockie
Data śmierci: 2004-01-19
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: do 1943 r. Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, Obwód Grodno Lewy Niemen – 81 Pułk Strzelców Nadniemeńskich (?), 2 batalion – dow. Antoni Kotlarz (?) (ps. „Brylant”), następnie kpt Józef Pyszko (ps. „Sokół”); 5 Wileńska Brygada AK – dow. mjr Zygmunt Szendzielarz (ps. „Łupaszka”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral, łącznik; ps. „Śmigły”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: kolonia Zarubicze, pow. Grodno, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 20.07.1944 r. przez NKWD, w Wilnie, z bronią w ręku
Więzienia: Stara Wilejka, Orsza, Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63 i 58 KK BSRR; wyrok Trybunału Wojennego obwodu grodzieńskiego; 10 lat ciężkich robót i 5 lat zsyłki
Łagry – nazwy, okres pobytu: od 22.02.1945 r. – Kiemierowo, stacja Jaja – wyrąb lasu; Kazachska SSR – Karaganda – kamieniołomy; Komi ASSR – Workuta – kopalnia węgla nr 3
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 23-08-1955
Zesłanie: 23.08.1955-07.09.1956 – Iliczewski rajon, miejscowość Pachtarał – rozładunek wagonów z węglem i nawozami
Data powrotu do Kraju: 07-09-1956
Miejsce powrotu: Smołdzino, pow. Słupsk
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

W kampanii wrześniowej 1939 r. Pan Dobrenko brał udział jako harcerz w obronie Grodna. Po powrocie z zesłania z ZSRR w 1956 r. do Kraju pracował jako murarz. Jego nagrane wspomnienia z roku 1991 znajdują się w zbiorach Archiwum Wschodniego Fundacji Ośrodka Karta – AW I/127. Pan Dobrenko zmarł w Warszawie w 2004 r. i został pochowany na Cmentarzu Północnym – kwatera W-XVII-1, rząd 2, grób 7.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto