BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jan Leon Durlik

Imię ojca: Teofil
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Ślusarczyk
Data urodzenia: 1921-04-07
Miejsce urodzenia: Szydłowiec, pow. konecki, woj. kieleckie
Data śmierci: 1998-02-12
Miejsce śmierci: Radom
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1939-1944 Okręg Wileńsko-Nowogródzki ZWZ-AK – 77 Pułk Piechoty AK – 2 batalion kpt Jana Borysewicza (ps. „Krysia) – oddziały szturmowe, ochrona sztabu
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, strzelec
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lida, ul. 11 Listopada 4
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 07.1944 r. rozbrojony przez NKWD w Gudułkach w czasie Koncentracji Wileńskiej, odwrotu spod Wilna, lekko ranny
Więzienia: internowanie Miedniki, Krema
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: bez sądu, internowany
Łagry – nazwy, okres pobytu: 07.1944-01.1946 r. Kaługa – obóz pracy – wyrąb lasu
Zapamiętani współwięźniowie: Kaługa – internowani Zgrupowania Brygad Wileńskich oraz Nowogródzkich w liczbie ok. 5000
Data zwolnienia: 01-1946
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 01-1946
Miejsce powrotu: Gdańsk, Gorzów Wlkp., Radom
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Durlik działał w konspiracji od 1939 r. W latach 1939-40 kurier. Czterokrotnie przebył trasę Lida-Warszawa. Aresztowany w Radomiu przez Niemców, w tym samym roku podejmuje ucieczkę z Lipska. Do Lidy powraca w 1941 r. Jego mama i 2 siostry zginęły w Powstaniu Warszawskim.
Po powrocie z internowania do Kraju Pan Durlik ukończył Akademię Handlową w Poznaniu. Jego nagrane wspomnienia z 1991 r. znajdują się w Archiwum Wschodnim Fundacji Ośrodka Karta – AW I/145. Aktywny działacz społeczny, szczególnie wśród młodzieży. Autor rzeźb ze scenami z Powstania Warszawskiego prezentowanymi w muzeach Radomia i Krakowa. Zmarł w 1998 r. w Radomiu i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym Firlej w Radomiu – sektor D14, rząd 1, grób 7.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto