BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Wiktor Cierpiński

Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Mongird
Data urodzenia: 1928-01-01
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci: 11.1996
Miejsce śmierci: Łódź (?)
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 08.1943-01.1945 r. Okręg Wileński AK, teren działania – gmina Jaszuny pow. Soleczniki; od 20.01.1944 r. 6 Wileńska Brygada AK mjra Franciszka Koprowskiego (ps. „Konar”), 1 kompania – dow. ppor. H.Meszczycki (ps. „Dziewic”), 1 pluton ppor. W.Borodziewicza (ps. „Szkrab”), 3 drużyna „Kruka” „Jura” i 2 drużyna „Kuby”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, przed aresztowaniem roznosił po Puszczy dokumenty
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Więzienna 8/2 oraz folwark Józefin, gm. Jaszuny
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 03.01.1945 r. przez kolejowe NKWD w domu w Wilnie
Więzienia: Wilno (areszt KPZ NKWD przy ul. Słowackiego róg Wiwulskiego; Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 58-2 KK; 10 lat łagrów, 3 lata pozbawienia praw obywatelskich – po odsiedzeniu wyroku okazało się że zsyłka ma być dożywotnia
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASRR – Workuta – 2 tygodnie OŁP Ajacz Jaga; 4,5 roku – 4 strojkantor w 4 rejonie, następnie do końca wyroku – Szachta nr 6 – praca w łagrze : kopanie ziemi, płotnik, bajanista, maszynista elektrowozu kopalnianego
Zapamiętani współwięźniowie: koledzy z NOWu – 1 od Łupaszki, 1 od Tońki, płk J. Kulikowski, mjr Adam Galiński, Grzesiak, mjr Zarzycki, dr Dobrzański, Antoni Kukociński
Data zwolnienia: 13-09-1954
Zesłanie: Komi ASSR, Workuta – 1 rok 3 miesiące – maszynista elektrowozu górniczego
Data powrotu do Kraju: 17-12-1955
Miejsce powrotu: Medyka (punkt repatriacyjny), Łódź
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych
Inne informacje:

Pan Cierpiński powrócił do Kraju z żoną – także łagierniczką i 2 córkami. Po powrocie do Kraju z zesłania uzyskał średnie wykształcenie i pracował jako nauczyciel muzyki. Jego nagrane wspomnienia z 1990 r. znajdują się w Archiwum Wschodnim Fundacji Ośrodka Karta – AW – I/98 :
http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/swiadkowie/osoba/id/1244/from/szuk

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto