BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Mieczysław Cimoszko

Imię ojca: Dominik
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko rodowe matki: Drużyna
Data urodzenia: 1915-01-03
Miejsce urodzenia: Wołkowysk, pow. Wołkowysk, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 02.1997
Miejsce śmierci: Gdańsk (?)
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 15.08.1940-06.1942 r. Okręg Warszawski (Lubelski ?) ZWZ, Okręg Biała Podlaska, Konstantynów – dowódca plutonu dywersyjnego, zaprzysiężony przez por. K.Patejuka (ps. „Brzoza”); 06.1942-15.08.1944 Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, Obwód Wołkowysk – zastępca dowódcy AK Saperów kpt. H. Łabozińskiego (ps. „Boruta”), zastępca dowódcy Kedyw – Wołkowysk Centralny
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Moskit”, porucznik AK
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wołkowysk, ul. Żwirki i Wigury 5
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 01.08.1945 r. przez NKWD na ulicy Żwirki i Wigury w Wołkowysku, w czasie powrotu ze spotkania do domu
Więzienia: Wołkowysk, Grodno, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: art. 63-1 KK BSRR wyrokiem Wojennego Trybunału w Grodnie z grudnia 1945 r. – 15 lat łagru
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR, Workuta – 12.1945-01.1946 – Chałmerju – budowa mostu w Aja-Czaga, laborant bet.; 02-12.1946 r. Workuta – budownictwo mieszk., III rejon – majster; 12.1946-11.1947 łagier „501” – budowa kolei (Uran-Ural) – majster; 11.1947-09.1948 r. Inta; 09.1948-10.1955 r. Inta – łagier nr 5 – budownictwo ogólne – remonty – majster, kierownik robót
Zapamiętani współwięźniowie: Workuta : Eugeniusz Moroz (obw. Wołkowysk), Zbigniew Konopacki, Wiktor Kociełowicz, Piotr Hryniewiecki, Bronisław Łojeczko (obw. Wołkowysk), Bronisław Haponik (Insp. Grodno); Inta : Józef Lodowski (Okręg Wileński AK), Bolesław Rutkowski (3 Wileńska Brygada AK „Szczerbca”); Chamerju : Jan Amulecki
Data zwolnienia: 10-1955
Zesłanie: 10.1955-03.12.1955 r. – Inta – budownictwo ogólne – praca jako majster, kierownik robót
Data powrotu do Kraju: 13-12-1955
Miejsce powrotu: Nowy Sącz (punkt repatriacyjny)
Posiadane odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi (11.1943 r.), Krzyż Walecznych (08.1944 r.), Medal Wojska (czterokrotnie, 1948 r.), Krzyż Partyzancki (1976 r.), Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r. (1985 r.), Krzyż AK (1986 r.), Medal Zwycięstwa i Wolności
Inne informacje:

Pan Cimoszko przed II wojną światową uzyskał średnie wykształcenie techniczne – hydrotechnik. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 27 Pułku Piechoty z Łucka, wchodzącego w skład 5 Dywizji Piechoty, ckm w stopniu plutonowego podchorążego.
Po powrocie do Kraju z zesłania pracował jako kierownik budowy w budownictwie wodnym.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto