BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Kazimierz Cis

Imię ojca: Jan
Imię matki: Stefania
Nazwisko rodowe matki: Wieżel
Data urodzenia: 1919-11-17
Miejsce urodzenia: Żylicze, pow. Grodno, woj. białostockie
Data śmierci: 2000-12-05
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1939-07.1944 r. Okręg Wileński SZP-ZWZ-AK – przysięga złożona przed Anatolem Rymaszewskim (ps. „Andrzej”), Wilno-Śródmieście – 2 batalion; 25.05-17.07.1944 r. 77 Pułk Piechoty AK, 3 batalion por. Bolesława Piaseckiego (ps. „Sablewski”), dowódca drużyny i zastępca dowódcy plutonu
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: 1942 r. – ukończenie konspiracyjnej podchorążówki, awansowany na stopień oficera kulturalno-oświatowego; ps. „Halny”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Artyleryjska 14/1
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 03.01.1945 r.przez NKWD w Wilnie
Więzienia: Wilno (Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za dążenie do oderwania Wileńszczyzny od ZSRR; art. 58-1a i 11 KK RFSRR; 15 lat katorgi
Łagry – nazwy, okres pobytu: 15.08.1945-02.1954 r. Komi ASRR – Workuta – łagry nr 6,1,7, obóz Szu-2 kopalni 12-14-16 – początkowo 8 miesięcy jako górnik, następnie po wypadku przy pracy pobyt w szpitalu, po nim kurs felczerski i praca 7 lat jako felczer w szpitalu; uczestnik strajku w 1953 r., łagpunkty nr 40 i 50 (3 miesiące w izolatorze śledczym); więzienie we Włodzimierzu za Moskwą; 02.1954-08.1956 r. Ozierłag koło Bracka – praca przy budowie drogi na Syberii; zwolniony z łagru w Wichorowce
Zapamiętani współwięźniowie: Workuta – z AK w Wilnie : Anatol Rymaszewski (ps. „Andrzej”), Paweł Świetlikowski (ps. „Jerzy”), Longin Blinstrub (ps. „Lech”)
Data zwolnienia: 26-08-1956
Zesłanie: 2 miesiące zesłania w Komi ASSR w Workucie
Data powrotu do Kraju: 13-12-1956
Miejsce powrotu: Warszawa, Wołoz do rodziców
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż AK, Krzyż Partyzancki
Inne informacje:

Pan Cis przed II wojną światową uzyskał wyższe wykształcenie. Był po raz pierwszy aresztowany w Wilnie przez Niemców i więziony w okresie 08.09.1943-04.03.1944 r. Po powrocie z łagru do Kraju pracował jako redaktor, literat. Autor poezji obozowej (tom „Wejście do domu”). Zmarł w Warszawie w 2000 r. i został pochowany na Powązkach Wojskowych – kwatera B17, rząd 8, grób 7.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto