BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jadwiga Czerska z d. Sokołowska

Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Wincentyna
Nazwisko rodowe matki: Święcicka
Data urodzenia: 1910-10-15
Miejsce urodzenia: Czupachówka, obw. Charków
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 01.1940-04.1943 r. Okręg Wołyński AK, Inspektorat Rejonowy Dubno, Obwód Krzemieniec AK, Delegatura Rządu na Kraj – kurierka delegata Rządu Londyńskiego na Obwód Krzemieniec – Michała Wiśniowskiego oraz organizowała dla AK „mały sabotaż” jako parawan działań AK Krzemieniec; 04.1943-07.1944 r. – AK Warszawa, Kedyw, Batalion „Pięść” – kurierka mjr Alfonsa Kotowskiego (ps. „Okoń”) – wysyłana w różne miejsca Generalnej Guberni, w końcu lipca 1944 r. na Wołyń pod okupację sowiecką
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowa, kurier; ps. „Jadwiga”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Warszawa, ul. Elektoralna 18
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 29 (?)30.07.1944 r. przez NKWD w „kotle” w Łucku podczas wyprawy kurierskiej z Warszawy na Wołyń zleconej przez mjr Kotowskiego w związku z przygotowaniami do Akcji „Burza” w jakie był zaangażowany
Więzienia: Łuck, 03.08.1944 r. przewieziona pod zbrojnym konwojem do więzienia śledczego NKWD w Kijowie (15.08-11.1944 r.), stare więzienie etapowe „Łukianowka” w Kijowie (11.1944-05.1945 r.)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: wróg ZSRR, zwolenniczka Wolnej Polski w jej historycznych granicach i Rządu Londyńskiego; art. 54-1a i 54-11 KK USRR; wyrok Trybunał Wojskowy w Kijowie; 15 lat łagru ze wskazaniem – do dalekich, północnych syberyjskich łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Kołyma, obw. magadański – Magłag – 16.08.1945-01.04.1947 r. – łagier kobiecy przy Centralnym Szpitalu dla Więźniów na 23 km – pielęgniarka; 01.04.1947-15.04.1948 r. Magadan, łagier kobiecy „Żenołpie” – różne ciężkie prace; 16.04.1948-12.1949 r. żeński łagier przy Domu Dziecka dla dzieci więźniarek na 23 km – pielęgniarka; 01.12.1949-05.1950 r. Magadan, Berłag – „Żen-ołp” – różne prace fizyczne; 01.05.1950-08.1953 – Berłag A2 – ciężkie prace w kamieniołomach przy budowie dróg i wykuwania w wiecznej zmarzlinie fundamentów pod budownictwo; 08.1953-05.1955 r. kilka łagrów Berłag i pod Magadanem – ciężkie prace ogólne; zwolniona z łagru w Berłagu – kobiecy łagier na 20 km – podmiejski magadański łagier – gospodarstwo rolno-budowlane
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 22-05-1955
Zesłanie: 23.05.1955-20.10.1955 r. – Magadan – pielęgniarka w szpitalu miejskim, oddziały okulistyka, laryngologia
Data powrotu do Kraju: 06-12-1955
Miejsce powrotu: Żurawica (punkt repatriacyjny) – specjalny pociąg repatriacyjny łagierników z Kołymy i Jakucji; Gdańsk-Wrzeszcz (do brata)
Posiadane odznaczenia: Krzyż Harcerski (Krzemieniec)
Inne informacje:

Absolwentka Liceum Krzemienieckiego. Przed wybuchem II wojny światowej Pani Czerska mieszkała w Gdyni. We wrześniu 1939 r. w czasie obrony Warszawy pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu przy ul. Kopernika. W więzieniach NKWD i łagrach sowieckich figurowała pod swoim panieńskim nazwiskiem Sokołowska. Mąż Pani Jadwigi – Wojciech Roman Czerski (rocznik 1910) (?) zginął w Starobielsku :
http://ksiegicmentarne.muzeumkatynskie.pl/wpis/4890
Po powrocie do Kraju z łagrów Pani Czerska ukończyła studia wyższe ekonomiczne i dziennikarstwo.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto