BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Czesław Bulcewicz

Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Gabriela
Nazwisko rodowe matki: Hałowa
Data urodzenia: 1933-12-15
Miejsce urodzenia: Bochnopol
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: AK Oszmiana i Lida
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: bez stopnia, łącznik na terenie Oszmiany i Lidy, ps. „Sławko”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: bez stałego zamieszkania, ukrywał się
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: przez NKWD, bez broni
Więzienia: Mińsk, Orka, Komi ASSR, Uchta
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za działalność antyradziecką – BSSR par. 58?; 10 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: 07.1953-10.1958 – łagry : Baszkirskaja ASSR – Usa- Kirowskaja Obłast, Wietłagier; praca przy wyrębie lasów; więzienie w Brześciu, a następnie przekazany jako więzień polskim władzom
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1958-10-01
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 1958-10-31
Miejsce powrotu: więzienie w Łęczycy koło Łodzi
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po wojnie pracował jako górnik.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto