BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Tadeusz Władysław Bobrowski

Imię ojca: Karol
Imię matki: Aniela
Nazwisko rodowe matki: Honkisz
Data urodzenia: 1924-11-16
Miejsce urodzenia: Pruszków
Data śmierci: 2011-02-14
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 09.1942-10.1944 r. Okręg Warszawski AK, VII Obwód „Obroża”, VI Rejon Pruszków, pluton ppor. Tadeusza Nowickiego (ps. „Orlik); 01.08.1944-17.10.1944 r. Zgrupowanie Kampinos, pluton „Orlika”, kompania – dow. por. Tadeusz Gaworski (ps. „Lawa”, Cichociemny)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral, sekcyjny, współpraca przy wydawaniu prasy – odsłuchy z radia Londyn; ps. „Witeź”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Pruszków, ul. Drzymały 10/9, w 1945 r. klasa maturalna
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 14.03.1945 r. przez kapitana NKWD przebranego w mundur berlingowca, w Pruszkowie na ul. Sobieskiego w drodze do domu z Liceum w Piastowie, bez broni
Więzienia: Pruszków (willa w ogrodzie przy ul. Klonowej), Włochy pod Warszawą (dom przy ul. Cienistej)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK, współredagowanie prasy zawierającej informacje z Londynu i wiersze wrogie ZSRR; bez wyroku; internowany
Łagry – nazwy, okres pobytu: obóz w Rembertowie; rejon Swierdłowska – łagry Kaszaj I, Kaszaj II; Nowa Bereziowka; Borowlanka; 1 posterunek Wierchotorie; Rieź; rejon Kazan, Możga – tu zwolniony z łagru i przekazany do więzienia w Brześciu; Brześć nad Bugiem, przekazany stronie polskiej
Zapamiętani współwięźniowie: gen. Emil Fieldorf (ps. „Nil”), Jan Hoppe, Stefan Czarnecki, Artur Pęski (radiostacja Zalesie Dolne AK), Stefan Heller (Milanówek), Jan Zalewski (NSZ), Władysława Krywer (ps. „Ciotka”, Piastów)
Data zwolnienia: 26-10-1947
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 27-10-1947
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny)
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż AK, Medal Wojska, Krzyż Partyzancki, Warszawski Krzyż Powstańczy, Odznaka Grupy Kampinos
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju z internowania Pan Bobrowski ukończył studia na Politechnice Warszawskiej i pracował jako inżynier budownictwa lądowego. Wspomógł autorów publikacji „Gen Nil August Emil Fieldorf” Marię Fieldorf i Leszka Zachutę w rozdz. 4 książki swoimi wspomnieniami z łagrów. Zmarł w Warszawie w 2011 r. i został pochowany na Cmentarzu Północnym – kwatera S-V-8, rząd 3, grób 11.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto