BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stefan Baniuk

Imię ojca: Michał
Imię matki: Rozalia
Nazwisko rodowe matki: Szeszko
Data urodzenia: 1922-11-30
Miejsce urodzenia: Hermaniszki, pow. Wołożyn, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 04.1944-06.1945 r. Okręg Nowogródzki AK – 77 Pułk Piechoty AK, 2 batalion, kompania saperów – dow. baterii ps. „Sybirak”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, saper, strzelec; ps. „Duży”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lida, ul. Rzeczna 16
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 06.1946 r. przez NKWD w swoim domu w Lidzie, bez broni
Więzienia: Lida (areszt NKWD, więzienie ul. Syrokomli) do 10.12.1946 r.
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK i oddziału partyzanckiego; art 63 i 76 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD w Lidzie; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 12.1946-03.1956 r. – Komi ASSR, Inta – łagier 1-9 – praca na budowach, w kopalni węgla
Zapamiętani współwięźniowie: Edward Sapieżko (z oddziału por. Łupaszki, AK, ps. „Edward”)
Data zwolnienia: 05-03-1956
Zesłanie: 05.03.1956-09.1956 r. – Komi ASSR, Inta – robotnik fizyczny na budowie
Data powrotu do Kraju:
Miejsce powrotu: 09.1956 – Lida
Posiadane odznaczenia: odznaka pamiątkowa Akcji „Burza”
Inne informacje:

Pan Baniuk po powrocie z zesłania powrócił w rodzinne strony, pozostał na Białorusi i nie repatriował się do Polski. Pracował jako kowal.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto