BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Leokadia Bogucka

Imię ojca: Stefan
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Dziewiatijanowa
Data urodzenia: 1917-02-07
Miejsce urodzenia: Tuła, Rosja
Data śmierci: 2008-07-29
Miejsce śmierci: Legionowo (?)
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, Obwód Grodno, Łunna – pluton dow. – Adolf Płachetko, bezpośredni przełożony – Józefa Trzeciakowa, st. pielęgniarka
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, pielęgniarka
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Łunna, rej. Skidel, pow. Grodno, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 24.07.1948 r. przez NKWD w nocy w Łunnej
Więzienia: Grodno (areszt ul. Hoovera, więzienie)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 64-1 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD w Grodnie; 25 lat łagru
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1948-1956 r. obw. Irkucki, trasa Tajszet-Brack – kolonia 09-012-032 – wyrąb lasu, kamieniołom, załadunki i wyładunki drewna
Zapamiętani współwięźniowie: Aniela Dziewulska, Janina Bubi (po mężu), Irena Maszkina, Bronisława Dąbrowska, Emilia Pożarska, Irena Olizar, Grażyna Lipińska, Józefa Trzeciak, Maria Harackiewicz (AK)
Data zwolnienia: 02-08-1956
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 02-1957
Miejsce powrotu: Warszawa (wcześniej 08.1956 r. Łunna, pow. Grodno)
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pani Bogucka przed II wojną światową zdała maturę. Po powrocie z łagru do Kraju pracowała jako pracownik administracyjny w Funduszu Wczasów Pracowniczych. Zmarła w 2008 r.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto