BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Władysław Bujko

Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Bujko
Data urodzenia: 1925-09-14
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data śmierci: 2002-10-13
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński AK – 5 Wileńska Brygada AK – dow. mjr Zygmunt Szendzielarz (ps. „Łupaszka”), 1 pluton, 1 drużyna, 1 sekcja
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: strzelec
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Nowa Wilejka, ul. Narutowicza 8
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 5/6.09.1944 r. przez NKWD w czasie nocnej obławy w Nowej Wilejce, woj. wileńskie
Więzienia: Wilno (areszt ul. Ofiarna, więzienie Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: art. 58-1a KK RFSRR; 10 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR, Uchta – łagier 226/2, Kopalnia Ropy Naftowej nr 3 30 km od Uchty – górnik
Zapamiętani współwięźniowie: Henryk Sobolewski, Medard Kozłowski, Bronisław Siwicki
Data zwolnienia: 10-1948
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 08-10-1948
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny), Giżycko
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych (1949 r., Londyn), Krzyż AK (1987 r., Londyn), Krzyż Partyzancki (1972 r.), Medal Wojska Polskiego (1948 r., Londyn)
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju z łagru Pan Bujko pracował jako pracownik umysłowy, księgowy. Zmarł w Warszawie w 2002 r. i został pochowany na Powązkach Wojskowych – kwatera D18, rząd L11, grób 3.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto