BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Rozalia Bury z d. Waskuł

Imię ojca: Bazyli
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Łopszak
Data urodzenia: 1926-06-22
Miejsce urodzenia: Bania-Berezów, rej. Jabłonów, pow. Kosów, woj. stanisławowskie
Data śmierci: 2004-09-19
Miejsce śmierci: Bielsko-Biała
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Stanisławów AK
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łączniczka w oddziałach AK
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Bania-Berezów, rej. Jabłonów, pow. Kosów, woj. stanisławowskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 28.05.1946 r. przez NKWD w nocy w swoim domu
Więzienia: Kołomyja, Lwów
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 54-1a KK USRR; 10 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR, Inta – Pieczorskie Zagłębie Węglowe – wyrąb lasu, praca w kopalni, przy budowie dróg
Zapamiętani współwięźniowie: Jadwiga Barszczewicz (z d. Siewruk), Anna Siemienowska, Czesław Halaburda (Wileńszczyzna), Antoni Kowalewski (Wileńszczyzna), Stanisław i Piotr Barszczewicz, Marian Dąbrowski, Julian Stocki
Data zwolnienia: 03-1956
Zesłanie: 03.1956-20.12.1956 – Komi ASSR, Inta – praca jako salowa w szpitalu
Data powrotu do Kraju: 21-12-1956
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny)
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju z łagru Pani Bury pracowała jako pracownik fizyczny w Zakładach Lampowych „Polam” w Bielsku-Białej. Zmarła w Bielsku-Białej w 2004 r. i została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Kamienicy przy ul. Karpackiej – sektor D1, rząd 32, grób 39.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto