BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Czesław Burzyński

Imię ojca: Adam
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Korzeniewska
Data urodzenia: 1918-10-23
Miejsce urodzenia: Racicze, pow. Augustów, woj. białostockie
Data śmierci: 2002-04-10
Miejsce śmierci: Goleniów, woj. zachodniopomorskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1940-1941 r. Polski Związek Powstańczy; 10.1941-07.1944 r. Okręg Białostocki AK, Inspektorat Suwałki, Obwód Augustów AK – komendant Obwodu i dow. oddziału por. Bronisław Jasiński (ps. „Komar”), 1 batalion – dow. por. Bolesław Szamotowicz, 3 kompania – dow. oraz komendant AK na terenie gm. Hołynka pow. Augustów – ppor. Bolesław Burakiewicz (ps. „Zaleski”) – uczestnik akcji dywersyjnych na tyłach cofających się wojsk niemieckich, ubezpieczania przerzutów broni i sprzętu dla AK w lasach augustowskich, blokadzie szosy Lipsk-Augustów; po 1945 r. żołnierz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – dow. Burzan (ps. „Modrzew”) skierował Pana Burzyńskiego do pracy jako referent wojskowy w gminie Lipsk nad Biebrzą, gdzie pracował do 30.09.1946 r. Następnie rozpoczął pracę księgowego w Urzędzie Gminy Miłki.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: sierżant, łącznik; 1941 r. dowódca grupy dywersyjnej, 1942-43 komendant Kedyw na terenie gm. Hołynka-Łabno, pow. Augustów, 1944 r. dow. 2 plutonu, 3 kompanii a równocześnie komendant Kedyw, obwód Grodno dow. „Lew”; ps. „Burza”, „Łoś”, „Bolesław Korczyński”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Racicze, pow. Augustów
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 20.03.1947 r. przez UBP Białystok bez nakazu, w gminie Miłki; w Białymstoku przekazanie przez granicę władzom NKWD
Więzienia: Grodno, Mińsk
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63-1 i 76 KK BSRR; wyrok Trybunału Wojennego BSSR Okręgu Mińsk z 20.07.1947 r.; początkowa kara śmierci została zamieniona w 08.1947 r. na 20 lat łagrów. W 1956 r. po ponownym rozpatrzeniu kary w Workucie wyrok zmniejszono do 12 lat.
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1948-20.06.1956 r. – Komi ASSR, Workuta – kopalnia węgla nr 18,9,10,30,98; nr obozowy w kopalniach 9 i 10 – 2Ł 146
Zapamiętani współwięźniowie: kopalnia nr 9,10 : ppłk Julian Kulikowski (Okręg Wileński AK), mjr Marian Poklewski (Okręg Wileński AK), Antoni Wierciński-Bardowski (4 batalion 77 pp AK „Ragnera”), Edward Muszyński (Wilno), Adolf Emiliańczyk (Lida)
Data zwolnienia: 20-04-1957
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 08-1957
Miejsce powrotu: Goleniów, woj. zachodniopomorskie
Posiadane odznaczenia: Medal Odrodzenia, Krzyż Partyzancki, Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski
Inne informacje:

Przed II wojną światową Pan Burzyński uzyskał średnie wykształcenie. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w szeregach Kompanii Łączności 20 Dywizji Piechoty z Grodna Armii „Łódź”. W okresie 09-11.1939 r. w niemieckim obozie jenieckim, skąd uciekł w rodzinne strony.
20.09.1944 r. został złapany przez NKWD i wcielony do Armii Berlinga, skierowany do Szkoły Podchorążych Łączności w Zamościu (ukończona w 05.1945 r.). W maju 1945 r. zagrożony aresztowaniem za przynależność do AK opuszcza wojsko. Pod zmienionym nazwiskiem Bolesław Korczyński powrócił do Augustowa. Rozpoczął działalność konspiracyjną w szeregach „WiN”.
Po powrocie do Kraju z łagru Pan Burzyński był w bardzo złym stanie zdrowia. Pracował jako pracownik umysłowy, księgowy do 1963 r. Z uwagi na bardzo poważne problemy ze wzrokiem przyznano mu I grupę inwalidzką. Jego nagrane w marcu 1989 r. wspomnienia znajdują się w Archiwum Wschodnim Fundacji Ośrodka Karta – AW I/73.
Zmarł w 2002 r. w Goleniowie i został pochowany na miejscowym, Nowym Cmentarzu – kwatera 7, rząd 12, grób 2.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto