BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jerzy Daniel Andruszkiewicz

Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Ludwika
Nazwisko rodowe matki: Gąsińska
Data urodzenia: 1925-09-15
Miejsce urodzenia: Baranowicze
Data śmierci: 2005 r.
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 07.1942-03.1943 r. Okręg Nowogródzki AK, Obwód Lida; 03.1943-07.1944 77 Pułk Piechoty AK – 4 batalion – dow. ppor. Czesław Zajączkowski (ps. „Ragner”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: sierżant; szkoła podoficerska, dowódca drużyny, plutonu
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Bielica, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 07.1944 r. rozbrojony i internowany pod Wilnem
Więzienia: Miedniki Królewskie, Kaługa, Baranowicze, Lida, Grodno, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK, udział w walkach z sowiecką partyzantką, terror i dywersję; art. 58 i 63 KK RFSRR; wyrok w Grodnie; kara śmierci zamieniona na rozprawie na 20 lat ITŁ w oddalonych częściach ZSRR, 10 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1946-1956 r. – Komi ASSR, Workuta – łagier 223/40, Szachtouprawlenie nr 2 – Ajaczega, płn rejon – kopalnia węgla kamiennego nr 16 – praca w kopalni, ślusarz urządzeń górniczych, pomocnik dyżurnego, elektryk
Zapamiętani współwięźniowie: Kazimierz Ptaszyński, Stefan Józefowicz, Świerczyński, Józef Zwinogrodzki, Franciszek Król, Mirosław Hentosz, Włodzimierz Żygało, Kazimierz Cis, Olgierd Zarzycki, Karol Pracc
Data zwolnienia: 13-08-1956
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 15-11-1956
Miejsce powrotu: Warszawa
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych (04.1944 r.), Krzyż AK, Medal Wojska (dwukrotnie)
Inne informacje:

W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. Pan Andruszkiewicz służył na punkcie obserwacyjnym obrony przeciwlotniczej.
Po powrocie do Kraju z łagru uzyskał wyższe wykształcenie i pracował jako inżynier elektryk. Jego nagrane w latach 1988-89 wspomnienia znajdują się w zasobach Archiwum Wschodniego Fundacji Ośrodka Karta – AW I/6-7: http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/swiadkowie/osoba/id/1153/from/szuk

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto