BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Kazimierz Chmura

Imię ojca: Maksymilian
Imię matki: Teodozja
Nazwisko rodowe matki: Sław
Data urodzenia: 1922-06-19
Miejsce urodzenia: Sarzyno, woj. rzeszowskie
Data śmierci: 2019-10-23
Miejsce śmierci: Leżajsk, woj. podkarpackie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 20.02.1942-31.07.1944 Armia Krajowa – radiotelegrafista w plutonie komendanta dzielnicy miasta Drohobycz – kpt Władysława Fuglewicza ps. „Szron”. Po ujawnieniu się dowództwa latem-jesienią 1944 r. zdał aparaturę.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral, radiotelegrafista, ps. „Julek”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Drohobycz, ul. Poprzeczna 1
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 15.03.1945 r. – przez NKWD w nadleśnictwie Drohobycz, gdzie pracował w leśnictwie Lisznia
Więzienia: Drohobycz, więzienie „Brygidki”
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK (działalność podczas okupacji niemieckiej) – art. 58; nie był sądzony, śledztwo zostało zakończone w Workucie w lecie 1946 r.
Łagry – nazwy, okres pobytu: 28.09.1945- 09.06.1946 r. – Workuta, rejon nr 2 – budowa Stroj kantoru, kopalnia węgla nr 2; 1946 – zwolnienie z łagru, zesłanie – Sewiero-Cieczorskaja Zelezno Doroga w tajdze (sprzątacz baraku), osiedla Traki, Lemju, Werdina, Aikino i Tałyj; wiosna 1947 r. ucieczka do Drohobycza, aresztowanie; przewiezienie do Workuty gdzie zwolniony w grudniu 1947 r. decyzją Moskwy z możliwością powrotu do Polski, lecz zatrzymany jako specpieresieleniec.
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1947-12-27
Zesłanie: 01’1948- lato 1953 r. – praca w straży pożarnej w Workucie, następnie do 25.04.1955 r. w cementowni w Workucie, Północny Rejon
Data powrotu do Kraju: 1955-05-13
Miejsce powrotu: Leżajsk (na zaproszenie od brata Tadeusza)
Posiadane odznaczenia: Medal „Pro Memoria” (2006 r.)
Inne informacje:

Pan Kazimierz Chmura od 1932 r. mieszkał w Drohobyczu.
Wykształcenie średnie ogólne i agrotechniczne.
Pan Chmura przekazał spisane wspomnienia do Zarządu Głównego Związku Sybiraków wraz z wykazem 170 represjonowanych osób i nagraniami na 4 taśmach. Był przesłuchiwany w marcu 1993 r. w Prokuraturze w Leżajsku na temat pobytu w obozach Workuty i mających tam miejsce wydarzeń.
Pan Kazimierz zmarł w 2019 r. w Leżajsku w wieku 97 lat i został pochowany na tamtejszym Cmentarzu Komunalnym.

Skany / fotografie:

Kazimierz Chmura – źródło : Archiwum IPN Rzeszów

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto