BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Weronika Sebastianowicz z d. Oleszkiewicz

Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława
Nazwisko rodowe matki: Cynkus
Data urodzenia: 1931-11-15
Miejsce urodzenia: Pacewicze, pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 1944 r. Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, Obwód Wołkowysk AK – zaprzysiężona w wieku 13 lat, przysięgę składała przed komend. Obwodu – Bronisławem Chwiedukiem (ps. „Cietrzew”), kapelanem ks. mjr Antonim Bańkowskim (ps. „Eliasz”) i Antonim Oleszkiewiczem (ps. „Iwan”); 1945-04.1951 członek „WiN” na dawnym terenie Obwodu Wołkowysk AK, oddział Alfonsa Kopacza (ps. „Wróbel”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łączniczka; ps. „Różyczka”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: przed aresztowaniem ostatnie tygodnie ukrywała się
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 07.04.1951 r. przez NKWD w Skidlu, w domu siostry
Więzienia: Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 58-1a KK BSRR; wyrok Trybunału Wojennego Wojsk MGB obwodu grodzieńskiego z 22.08.1951 r.; 25 lat łagrów, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia; 13.07.1955 r. karę zmniejszono do lat 10
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR, Workuta; od 1952 r. Krasnojarski Kraj – wyrąb lasu
Zapamiętani współwięźniowie: Leokadia Kozłowska, Maria Mieszkina z Sobolewa
Data zwolnienia: 11-1955
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 11.1955 r. do miejscowości Skidel, pozostanie na Białorusi
Posiadane odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2012 r.), Krzyż AK, Krzyż Partyzancki, Krzyż Zesłańców Sybiru, Krzyż Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Świadek Historii, Medal Pro Patria, Medal Pro Memoria, Odznaka „Za Zasługi dla Związki Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”
Inne informacje:

Ojciec Pani Sebastianowicz był przed II wojną światową inżynierem dróg i mostów. W czasie i po wojnie Jej rodzice byli aktywnymi działaczami podziemia niepodległościowego. Ojciec, zaprzysiężony do ZWZ rejon Wołkowysk w 1939 r., został w 1946 r. aresztowany przez Sowietów, więziony w Wołkowysku i skazany na 10 lat łagrów w Kazachskiej SSR, mama – aresztowana w 06.1951 r., skazana na 25 lat łagrów, karę odbywała w Workucie. W trakcie pobytu Pani Sebastianowicz w łagrach sowieckich jej brat Antoni walczył nadal w szeregach „WiN”. Otoczony przez sowiecką obławę, popełnił samobójstwo.
Po powrocie z łagru w rodzinne strony Pani Sebastianowicz pracowała wraz z rodzicami jako robotnicy niewykwalifikowani. Ich dom w Pacewiczach został zburzony, a ziemia odebrana. Pomimo prób repatriacji do Polski, odmówiono jej wyjazdu.
Od początku lat 90-tych aktywna działaczka polonijna na Białorusi. Prezes nieuznawanego przez władze białoruskie Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, działającym przy Związku Polaków na Białorusi oraz wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. „Za wybitne zasługi na rzecz niepodległości RP, za działalność społeczną i kombatancką” postanowieniem Prezydenta B. Komorowskiego w 2012 r. została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 1 marca 2017 r. została awansowana przez Ministra Obrony Narodowej do stopnia pułkownika WP w stanie spoczynku.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto