BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Antonina Chwieduk z d. Konopelko

Imię ojca: Antoni
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Czapkiewicz
Data urodzenia: 1927-01-06
Miejsce urodzenia: Dąbrowniki, gmina Izabelin, pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: nie należała do AK, lecz współpracowała z grupą działającą w jej okręgu zamieszkania (Wołkowysk)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: bez stopnia (zbyt młoda); zaopatrywanie w żywność, goniec, łącznik, ps. „Osa”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: wieś Dąbrowniki
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 13.12.1948 r. wraz z ojcem bez broni w Grodnie przez wojska MWD (NKWD); ojciec już nie powrócił do domu z łagru
Więzienia: Dąbrowniki, Wołkowysk, Grodno, Orsza, Moskwa
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK – art. 17-58-Ia BSSR; wyrok zbiorowy z dnia 05.02.1949 r. – 10 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw publicznych
Łagry – nazwy, okres pobytu: Workuta, Komi ASSR od 06.04.1949 r. – Predszaraja, Cegelnia – ciężka praca fizyczna
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1955-05-10
Zesłanie: Workuta – konieczność zarobienia na powrót do Kraju; na zesłaniu przebywała do lutego 1957 r., wyszła tam za mąż
Data powrotu do Kraju: 1957-03-03
Miejsce powrotu: Suwałki
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po wojnie prowadziła gospodarstwo domowe.
W 1990 r. była chętna do przeprowadzenia z nią wywiadu.

Skany / fotografie:

1. Sprawka nr 0027052 – zwolnienie z łagru A.Konopelko, MSW ZSRR ITŁ Ż [Komi ASSR], 10.05.1955 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto