BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jerzy Dumnicki

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Eugenia
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1922-04-04
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci: 2017-07-06
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński ZWZ-AK, Związek Wolnych Polaków, kompania K, pluton U. Szkoła Młodszych Dowódców. 11.1939-03.1942 – siatka AK – Soleczniki, Jaszuny; 1943-1944 – drużyna w akcji „Ostra Brama” – dowódca drużyny
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. Kazimierz; plutonowy z cenzusem, zastępca dowódcy plutonu i dowódca drużyny sformowanej na akcję „Ostra Brama”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: majątek Kiejdzie Łukaszki, gmina Jaszuny
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 03.12.1944 r. przez NKWD w Jaszunach koło Wilna z donosu Polaka za przynależność do AK
Więzienia: KPZ Jaszuny, Wilno (Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: przynależność do AK – art. 58 pkt 1a KK RFSSR; nie sądzony
Łagry – nazwy, okres pobytu: 02.1945-12.1957 r. – Workuta, Komi ASSR – obóz NKWD w Rudnikach – praca w kopalni węgla
Zapamiętani współwięźniowie: Michał Tatarzycki ps. „Maciek”, Jerzy Gardynik
Data zwolnienia: 1957-11-30
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 1957-12-30
Miejsce powrotu: Opole Lubelskie
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK, Krzyż Partyzancki, Odznaka za Akcję „Burza”, Medal „Pro Memoria” (2006 r.)
Inne informacje:

Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w batalionie Przysposobienia Wojskowego w Wilnie.
Po powrocie do Kraju ukończył studia ekonomiczne.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto