BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Witold Filipowski

Imię ojca: Michał
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki: Osenkowska
Data urodzenia: 1924-12-17
Miejsce urodzenia: Zdołbunów, woj. wołyńskie
Data śmierci: 2012-08-17
Miejsce śmierci: Szczecin
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Oddział Leśny Kedywu ZWZ-AK Lublin, Okręg AK Lublin (zasięg działania Dęblin-Puławy-Żyżyn-Nałęczów); zaprzysiężony w Puławach w lutym 1944 r. W okresie 02-10.1944 r. przydzielony do oddziału Franciszka Jerzego Jaskulskiego (ps. „Zagończyk”, „Zagon”). Po przeszkoleniu brał udział w akcjach sabotażowo-dywersyjnych. W czasie akcji „Burza” przydzielony do 2 kompanii 15 Pułku Piechoty AK w Zgrupowaniu „Żeliwa”, 1 batalion 15 Pułku Piechoty AK „Wilków”. Brał udział w akcjach na terenie powiatu puławskiego, a w czasie Powstania Warszawskiego – w marszu na pomoc walczącej Warszawie.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: starszy strzelec, amunicyjny RKM, ps. „Lampart”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Zdołbunów, ul. Kazimierza Hetlofa 12
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 27.10.1944 r. bez broni we wsi Góry koło Nałęczowa przez kontrwywiad sowiecki za przynależność do AK
Więzienia: Równe, Zdołbunów, Dubno, Basowy Kąt, Charków, Dniepropietrowsk
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD z 17.02.1945 r. – 20 lat pozbawienia wolności, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: łagier przejściowy Nachodka; łagier AB-5 oddział AB-37 kopalnia im. Gorkiego, Wierchnij At-Uriach, okręg Magadan, rejon Jagodne, Kołyma – przemywanie złota w okresie letnim, praca w kopalni jako operator windy wydobywczej; ostatnie 5 lat jako kowal przy kopalniach
Zapamiętani współwięźniowie: transport na Kołymę z Równego wraz z banderowcami; w łagrach wielu żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK, w tym : M. Mankiewicz, Todzyk, Maciejko, Feliks Milan.
Data zwolnienia: 1955-10-19
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 1956-08-18
Miejsce powrotu: Szczecin
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK, Medal Wojska, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami
Inne informacje:

Po wojnie pracował jako mistrz ślusarski, mieszkał w Szczecinie. Wspomnienia Pana Witolda zostały opublikowane w gazecie „Głos Stoczniowca”. Pan Filipowski zmarł w 2012 r. i został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie – kwatera 79E, rząd 10, grób 3.

Skany / fotografie:

1. Zaświadczenie weryfikacyjne W. Filipowskiego wydane przez Koło byłych Żołnierzy AK, Londyn, 20.12.1989 r.
2. Sprawka nr 0041889 – zwolnienie z łagru W. Filipowskiego, MSW ZSRR, łagier AB-5 [Magadan], 19.10.1955 r., str. 1
3. Sprawka nr 0041889 – zwolnienie z łagru W. Filipowskiego, MSW ZSRR, łagier AB-5 [Magadan], 19.10.1955 r., str. 2

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto