BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Marian Henryk Ostrowski

Imię ojca: Klemens
Imię matki: Elżbieta
Nazwisko rodowe matki: Giriat
Data urodzenia: 21-01-1923
Miejsce urodzenia: Genuża (?), pow. Brasław, woj. wileńskie
Data śmierci: 16-10-2012
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 04.1943 r. – żołnierz Okręgu Wileńskiego AK- zaprzysiężony w Widzach, w okresie 04-09.1944 r. – 24 Brygada AK „Dryświaty” – dow. kpt. Kazimierz Krauze (ps. „Wawrzecki) – 1 kompania 1 drużyna; aktywny uczestnik w czasie Akcji „Burza”. Ciężko ranny w czasie akcji na placówkę niemiecko-litewską w Dangieliszkach, pow. Święciany.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: st. strzelec; ps. „Strzała”, 04.1943-04.1944 – przydzielony do lokalnej placówki gdzie przeszedł przeszkolenie do walki w lesie
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Genuża, gm. Widze, pow. Brasław, woj. wileńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 25.09.1944 r. z bronią w ręku przez NKWD w Widzach
Więzienia: Widze, Głębokie, Berezwecze, Orsza, Dudinka
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: sądzony z art. 63-76 KK BSRR za przynależność do AK, kontrrewolucję przez Wojenny Trybunału Białoruskiego NKWD – 10 lat najcięższych łagrów,5 lat pozbawienia praw obywatelskich, konfiskata mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: od 05.08.1945 r. – Norylsk – specłagry dla więźniów politycznych nr 6, 5, nr 4 – Miedźstroj – początkowo w łagrach ogólne prace budowlane, prace na 70 C mrozie sypanie rudy węgla na taśmę, następnie palacz pieców. W Miedźstroj – kopanie fundamentów, nr 5 – Gostroj – kopalnie węgla; Tajszet – łagry : kołona nr 46, 37 i dalsze 7 obozów. Zwolniony z ostatniego nr 25 – w tych obozach wyrąb lasu i sortowanie węgla, ładowanie gliny i przewożenie wagonetkami do fabryki cegieł itp.
Zapamiętani współwięźniowie: Władysław Wojnicki, Józef Mileńkiewicz, śp. Stanisław Wewersowicz, śp. Franciszek Pałakowski, śp. Władysław Biliński, Józef Dąbrowski, Tadeusz Zarański, Zygmunt Lewandowski, Zygmunt Sobolewski, Irena Borkowska (siostra Pana Ostrowskiego), śp. Leszek Koluszko i in.
Data zwolnienia: 09.09.1954 r. w Tajszecie
Zesłanie: 10.09.1954-19.11.1955 r. – Krasnojarski Kraj – Tałowka – Gospodarstwo Leśne Rejonu B.-Murcińskiego – kopanie fundamentów, betonowanie, wyrąb lasu, wożenie kamieni na budowę koło Jeniseju
Data powrotu do Kraju: 12.1955 r.
Miejsce powrotu: Nowy Sącz, Kętrzyn (do brata), Warszawa
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK (legit. nr 45576 z 1990 r., Londyn), Medal Wojska (legit. nr 46187 z 1948 r., Londyn), Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Odznaka Pamiątkowa Akcji „Burza”, Krzyż Partyzancki
Inne informacje:

Po powrocie do powojennej Polski Pan Ostrowski pracował jako technik mechanik. Został zrehabilitowany przez Sąd Najwyższy BSRR w 1970 r. Zmarł w 2012 r. i został pochowany na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie – kwatera D22, rząd 9, grób 10.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto