BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Kazimierz Jankowski

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1922-11-24
Miejsce urodzenia: Lwów
Data śmierci: 1990-08-12
Miejsce śmierci: Zabrze
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 09.1941 r. żołnierz ZWZ-AK Okręgu Stanisławowskiego AK Inspektoratu Stryjskiego – zaprzysiężony w Daszawie przez por. Augustyna Jarniewskiego (ps. „Ćwik”); żołnierz 11 Karpackiej Dywizji Partyzanckiej działał na terenie Stryja, Drohobycza i Lwowa; uczestnik Akcji „Burza”, wielu akcji sabotażowych na trasach kolejowych na front wschodni oraz niebezpiecznych walk dywersyjnych z Niemcami i UPA; po zajęciu Lwowa przez Sowietów – żołnierz AK-Nie w pow. stryjskim
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Janek Romuh”, „Lin”; plutonowy podchorąży AK (1943 r. ukończony kurs podchorążych w Stryju); praca w BIP przy redagowaniu i kolportażu gazety „Nasza Sprawa”; także dowódca plutonu samoobrony na terenie Stryja i okolic. Skierowany przez AK do pracy w Arbeitsamt celem legalizacji kennkart i ausweisów dla żołnierzy AK, obserwacji ruchów i działań Niemców; zagrożony wyrokiem śmierci wydanym przez UPA został przeniesiony do Lwowa i brał udział w Akcji „Burza”, uczestnik walk o Lwów w 1944 r. (ochrona Dowództwa Dzielnicy Lwów Północ; transporty broni i amunicji ze zdobytej części Lwowa do okupowanej przez Niemców – KW i awans na ppor.)
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: po aresztowaniu dowództwa Lwowskiego AK przez NKWD Pan Jankowski opuścił Lwów i ukrywał się na terenie powiatu stryjskiego
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 18.12.1944 r. przez NKWD na terenie Rajłowa i Daszawy wraz z innymi 13 członkami AK-Nie, w tym jego bratem Karolem (ps. „Żelazo”)
Więzienia: 12.1944-03.1945 – Lwów (ul. Sądowa – d. Sąd Grodzki – więzienie, śledztwo i osądzenie)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: z art. 54-1a, 54-2, 54-6, 54-10-54-11 wyrok Trybunału Wojennego Obwodu Lwowskiego Wojsk NKWD z dnia 15-16.02.1945 r. – wyrok śmierci, zamieniony na 20 lat najcięższych łagrów w Workucie i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR – 1945 r. Inta; 1945-56 r. – Workuta – praca w kopalni węgla kamiennego
Zapamiętani współwięźniowie: Anatol Rymaszewski
Data zwolnienia: 07.1956
Zesłanie: brak
Data powrotu do Kraju: 1956 r.
Miejsce powrotu: Gdańsk
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Medal Wojska (czterokrotnie, Londyn), Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (Londyn), Krzyż AK (Londyn, 1980 r.), Krzyż Partyzancki, pośmiertnie Odznaką Pamiątkową Akcji „Burza”
Inne informacje:

Pan Kazimierz w 1935 r. ukończył Szkołę Powszechną im. Świętej Zofii. Po ukończeniu trzech klas Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego we Lwowie, kontynuował naukę w Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Stryju. Tu w 1939 r. zdał „małą maturę”. Po zajęciu Kresów Wschodnich przez Sowietów w 1941 r. ukończył sowiecką dziesięciolatkę.
W gimnazjum należał do „Polski Walczącej” i jako dowódca drużyny brał udział w wojnie obronnej 1939 r., strzegąc mostów i lotniska w Stryju.
We wspomnieniach współwięźniów z Workuty Pan Kazimierz pozostał : „jako prawy Polak i dobry kolega śpieszący w każdej sytuacji z pomocą”. Jego udział w Akcji „Burza” opisał w swych wspomnieniach „Moja burza” Władysław Bohr (ps. „Sas”) – Zeszyty Historyczne Światowego Związku Żołnierzy AK Oddział Gliwice, 1994 r.
Po powrocie do Polski rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Budownictwa Wodnego, ożenił się. W 1958 r. przeniósł się z rodziną na Śląsk i zamieszkał w Gliwicach. Pracował jako sztygar, a następnie nadsztygar w kopalni „Sośnica”. Ukończył w 1964 r. studia górnicze w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1965 r. został służbowo przeniesiony jako inżynier do pracy w kopalni „Gliwice”. Za pracę zawodową w górnictwie otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (1971 r.) i Order Sztandaru II klasy (1976 r.). Racjonalizator. W 1978 r. przeszedł na emeryturę.
W 1980 r. został zweryfikowany przez Główną Komisję Weryfikacyjną AK w Londynie w stopniu porucznika AK.
Członek „Solidarności”, od 10.1989 r. aktywny członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, a od stycznia 1990 r. także Związku Sybiraków Oddział Katowice. Jego brat Karol także był żołnierzem AK i łagiernikiem.
Zmarł w Zabrzu w 1990 r. i został pochowany obok starszego syna Wojciecha na cmentarzu Łostowice w Gdańsku – kwatera 113, rząd 2, grób 6.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto